Undervisningsforløb i ellære

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 29
  • 7080
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 03-10-2005

Undervisningsforløb i ellære

Dette er en fysik/kemi semesteropgave/memorandum med et undervisningsforløb i ellære med overskriften: Strøm i hverdagen.

Dette memorandum beskriver hovedlinjerne i et undervisningsforløb beregnet til folkeskolens 7. og 8 klassetrin.

Forløbet strækker sig over 9 lektioner, og tager udgangspunkt i strøm som man kan møde den i hverdagen. Memorandummet henvender sig til fysik/kemi lærere eller studerende med dette linjefag. Af denne grund er det blevet undladt at medtage konkrete teori afsnit i selve beskrivelsen af undervisningsforløbet, da læseren forventes, at være inde i de omtalte teorier eller være i stand til selv at indhente relevant faglitteratur. I stedet for teori er der fokuseret på de didaktiske overvejelser bag opbygningen af undervisningsforløbet samt de eksperimenter og opgaver som eleverne skal lave.

Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i strøm som eleverne møder i hverdagen.

Forløbet kommer bl.a. forbi elektromagnetisme hvor eleverne selv skal lave en elektromagnet, samt elektromotorer hvor eleverne også selv skal konstruere en simpel elektromotor. Derudover kikkes der på induktionstrøm og sammenligner dette med hvordan man producerer strøm idag.

Der kikkes også på strømsfarlige egenskaber der illustreres med at sætte strøm til en pølse og grille den.

Indhold

1.0 Indledning: 2
2.0 Begrundelse for valg af tema 2
2.1 Klare/Fælles mål 2
3.0 Fagligt mål: 3
4.0 Forudsætninger 3
4.1 Elevforudsætninger 3
4.2 Fagligforudsætninger 3
4.3 Lokaleforudsætninger 3
5.0 Overvejelser omkring sikkerhed under forsøg 3
6.0 Undervisningsforløb 4
6.1 Lektion 1: Forkundskaber og simpel strømproduktion 4
6.2 Lektion 2: Elektromagnetisme 4
6.3 Lektion 3: Elektromotoren 5
6.4 Lektion 4: Induktionsforsøg og spænding, strømstyrke og effekt 5
6.5 Lektion 5: Strømgeneration. 6
6.6 Lektion 6: Strømforbrug 6
6.7 Lektion 7: Livet uden strøm 7
6.8 Lektion 8: Strøms farlige egenskaber 7
6.9 Lektion 9: Strømmens vej til hjemmet 8
7.0 Forslag til tværfagligt samarbejde 9
8.0 Litteraturliste 10
9.0 Bilag 11
9.1 Strømgeneration med minimotor 11
9.2 Splitning af elektromotor 12
9.3 Ørsteds forsøg (lærer) 13
9.4 Elektromagnet forsøg 14
9.5 Elektromotor forsøg 15
9.6 Induktions forsøg (lærer) 17
9.7 Simpel Vekselstrømsgenerator forsøg (lærer): 18
9.8 Vindmølle forsøg. 19
9.9 Vandmølle forsøg 21
9.10 Dynamolygte forsøg 22
9.11 Vekselstrømsgenerator forsøg 23
9.12 Pølse forsøg (lærer) 25
9.13 El og Sikkerhed 26

Uddrag

2.0 Begrundelse for valg af tema:

Følgende er begrundelser for hvorfor eleverne skal lære om strøm:
 Strøm er et begreb som eleverne dagligt bliver konfronteret og er derfor en basal del af almendannelsen.

 Det er vigtigt at have et kendskab til strømforsyningen for at kunne forstå hvad det koster og hvor meget man selv bruger. Dette er igen grundlag for at kunne forstå hvorfor og hvordan man kan spare på energien. Dvs. at der her er et vigtigt samfundsmæssig begrundelse for temaet fordi det for samfundet er højt prioriteret at man lære at spare på energien.

 Ved at tage udgangspunkt i noget som eleverne måske har undret sig over "hvor energien kommer fra når man tænder en stikkontakt", kan man benytte dette tema som springbræt til at skabe en interesse for at beskæftige sig med mere komplicerede energi temaer i fysik undervisningen.

4.1 Elevforudsætninger
Vi forudsætter at klassen som skal have undervisning i forløbet er normalt velfungerende, og at eleverne udviser engagement i fysik/kemi-timerne. Klassen er på en størrelse af ca. 20 elever, således at det er muligt at lave 4 grupper af 5 elever i hver.

4.2 Fagligforudsætninger
Vi forventer ikke at eleverne har nogle grundlæggende kendskab inden starten af forløbet. Grunden til dette er at dette er så grundlæggende at alle har mulighed for at følge med.

4.3 Lokaleforudsætninger
Vi forudsætter at fysiklokalet som minimum har 4 strøm generatorer, en vindtunnel, evt. vandhane, cykel med dynamo (eller tilsvarende)... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb i ellære

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsforløb i ellære.