Storylinemetoden i praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 6
  • 2475
  • PDF
  • 18-04-2012

Eksamensopgave: Storylinemetoden i praktik

Didaktik eksamensopgave om storylinemetoden ud fra praktikforløb.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Ingen kildehenvisninger eller litteraturliste i opgaven.

Indhold

Indledning
Overvejelser
Overvejelser i forhold til politik:
Teoretiske overvejelser:
Undervisningsforløb
Historien
Analyse af undervisningen i praktis:
Lektionen
Evaluering

Uddrag

Indledning:

Da jeg var i 3. års praktik, arbejdede jeg med storylinemetoden som en del af et engelskforløb i en 3.klasse.

I min opgave vil jeg komme ind på hvad storylinemetoden er, og hvordan man ved at bruge denne undervisningsmetode er med til at fremme opdragelse til demokrati og udvikling af handlekompetence, som er en vigtig del af dannelsesprocessen.
Det står tydeligt skrevet i folkeskolens formålsparagraf §1 stk. 2 og 3, at eleverne skal udvikle kompetencer, til at tage stilling og handle, og at skolen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter og undervisningen skal bygge på frihed, ligeværd og demokrati.
Jeg vil komme ind på hvilke teorier storylinemetoden er bygget på, og hvordan jeg har brugt de forskellige teorier, i forhold til planlægning af det storylineforløb jeg gennemførte i praktikken.
Jeg vil i opgaven komme med eksempler på både planlægning, gennemførelse og evaluering fra min praktikperiode, da jeg i praksis har prøvet at anvende denne undervisningsmetode.

Overvejelser:

Da jeg tog mit valg om at lave et storylineforløb, havde jeg flere forskellige overvejelser om hvorfor og hvordan det skulle udføres.
Mit storylineforløb skulle laves til engelskundervisningen i 3. Klasse.

Ud fra trinmålene i engelsk for endt 4. klassetrin og klassen faste lærers årsplan, havde jeg nogle faglige mål jeg skulle nå med klassen i mit praktik forløb.
Mine faglige mål var at eleverne skulle tilegne sig nye engelske hverdagsudtryk, både skriftligt og mundtligt, og at eleverne skulle have kendskab til flere engelsktalende landes kultur.

---

Analyse af undervisningen i praktis:

Jeg vil her vise hvordan en lektion forgik undervejs i forløbet..

Forinden denne lektion er eleverne blevet inddelt i 'familier', fået tildelt det land de skulle rejse til, produceret et pas til dem selv, skrevet på engelsk. De havde undersøgt vejret i det land de skulle rejse til og skrevet det op på engelsk.

Lektionen:
Timen starter med jeg beder eleverne sætte sig sammen med deres 'familie'.
Jeg fortæller eleverne at der er en dag til at de skal rejse og spørger dem hvad de... Køb adgang for at læse mere

Storylinemetoden i praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.