Storyline | Konstruktivistisk læringssyn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 14
  • 4554
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2001
  • 11-02-2002

Storyline | Konstruktivistisk læringssyn

Almen didaktik praktikrapport om storyline og konstruktivistisk læringssyn.

Jeg har valgt at beskæftige mig med storyline. Storyline bygger bl.a. på at opnå succes gennem engagement, da eleverne alle har en rolle at udfylde.

Undervisningen tager sit udgangspunkt elevernes aktuelle viden og eleverne lærer forhåbentlig at respektere/værdsætte forskellige udlægninger af verden.

Med udgangspunkt i et storylineforløb i en 6. klasse i min sidste praktikperiode vil jeg diskutere storylinepædagogikkens betydning og relevans for elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer i folkeskolen. Det vil jeg gøre ved at analysere ud fra følgende forhold:

Undervisningens mål
Kommunikation
Lærerrollen
Lærerprocesser
Elevernes forudsætninger, kompetencer og potentialer

Problemformulering
Er der gennem storyline mulighed for, at imødekomme samfundets udvikling mod større selvstændighed?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Læseplaner, CKF, folkeskoleloven og bekendtgørelser
Storyline:
Undervisingsforløb:
Elevmedbestemmelse:
Undervisningsdifferentiering:
Planlægning af storyline:
Lærerens rolle:
Aktivitetsskemaet
Refleksioner over undervisningsforløb
Konstruktivistisk læringssyn

Uddrag

Storyline:
Storyline-pædagogikken tager udgangspunkt i elevernes egen verden dvs. hver elevs forhåndsviden og begrebsverden. Der skal skabes en fortløbende historie, der på en naturlig måde inddrager faglige emner undervejs, således at eleverne kan overføre ny viden til sig selv i takt med, at den enkelte har behov for det. Både elevernes faktuelle viden og fantasi bør bruges. Metoden tager eleverne og deres tanker og handlemuligheder alvorligt. Rammen sættes af lærerne. Indholdet er
eleverne i høj grad medbestemmende og medansvarlige for.

Nøgleprincipper i storyline:
• Børn ved noget når de starter i skolen.
• Arbejdet i skolen skal være relevant for eleverne.
• Eleverne skal opleve helhed og sammenhæng i skolens hverdag.
• Børns ansvarlighed og engagement i skolen er afhængig af deres medbestemmelse og
indflydelse på undervisningen
• Eleverne skal arbejde konkret og kreativt i skolen.
• Eleverne skal afprøve deres viden i forhold til ”det virkelige liv”.
• Lærerens rolle i storyline-pædagogikker er katalysator.

Undervisingsforløb:
På 4. årgang var jeg og to medstuderende i praktik på Stensved skole. Størstedelen af vores praktik lå i 6.klasse i fagene dansk og matematik. Vi havde på forhånd bestemt os for at lave et storylineforløb med emnet; ”Vores vej”. Klassen var inddelt i fire grupper som blev sammensat af deres klasselærer inden vi kom. Vi blev hver tilknyttet en eller to grupper under forløbet som vi var kontaktperson for. Klassen var meget splittet, både socialt og fagligt... Køb adgang for at læse mere

Storyline | Konstruktivistisk læringssyn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.