Stilladsering studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Psykologi
 • Ingen givet
 • 6
 • 1902
 • PDF
 • 31-08-2004

Stilladsering studieprodukt

Problemformulering.
Hvordan kan vi som lærere støtte børnene bedst muligt i deres læring og identitetsudvikling?

Problemstilling.
Hvad er stilladsering?
Hvordan kan vi som lærere bruge stilladseringsbegrebet konstruktivt i forhold til barnet udvikling?
Hvad er identitet?
Kan stilladsering overhovedet bruges i forhold til identitetsudviklingen?
(Hvilke problemfelter kan der opstå set ud fra stilladstankegangen og hvordan kan disse forstås?)

Formål.
Hvordan tænkes stilladseringsbegrebet anvendt af lærere i folkeskolen som støtte for elevernes identitetsudvikling?

Indhold

Problemformulering
Problemstilling
Formål
Indledning
Stilladseringsbegrebet
Selvobjekter
Identitet
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning.
Vi har i vores opgave valgt at se på stilladsering i forhold til identitetsudviklingen hos elever i folkeskolen. Det har vi valgt da vi har oplevet at eleverne i overbygningen selv har en stor fokus på dette. De tænker meget over hvem de selv er og hvordan andre ser dem som person. Vi mener det er vigtigt som lærer at have forståelse for denne rettethed hos eleverne, for at kunne fungere som et professionelt lære-selvobjekt og støtte på de punkter hvor der er et behov. Det vil med andre ord sige at stilladser når der er brug for det.

I vores opgave vil vi lægge ud med at forklare Vygotskys begreb om ”Zonen for nærmeste udvikling”, som har central betydning for stilladsering. Herefter vil vi beskrive begrebet stilladsering for at vise hvor vidt begrebet favner. Vi sætter derefter fokus på selvet udvikling ved hjælp af Jan Tønnes Hansen teorier om selvobjekter og hvordan vi som lærere kan udnytte disse teorier til at skabe et positivt miljø for udvikling og læring. Herefter belyser vi identiteten ud fra Eriksons teori. Vi har valgt ham, fordi han ser organisme, ego og samfund som tre ligeværdige aspekter af identitetsudviklingen .
... Køb adgang for at læse mere

Stilladsering studieprodukt

[4]
Bedømmelser
 • 30-11-2005
  ok, men forventet mere uddybende
 • 24-08-2007
  jaa
 • 28-11-2009
  Ret tynd opgave efter min mening
 • 14-06-2006
  ok