Eksamensopgave om stikkerlikvideringer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 21
  • 11185
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 12-01-2003

Eksamensopgave om stikkerlikvideringer

En eksamensopgave i historie om stikkerlikvideringerne under 2. verdenskrig.

Kommer ind på:
Kort beskrivelse af stikkerlikvidationer i Dk under besættelsen.

Betydning og berettigelse samt myter.

Derudover diskussion om undervisningsrelevans.

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Modstand og organisering side 2
Likvideringer side 4
Antallet af likvideringer side 4
Likvideringer eller stikkerlikvideringer side 5
Vurdering side 7
Syn på stikkerlikvideringer gennem tiden side 7
Efter befrielsen side 8
I dag side 9
Kollektiv erindring side 10
Fastholdelse af den kollektive erindring side 10
Politisk brug af den kollektive erindring side 11
Fagdidaktik side 12
Synspunkter side 13
Identitet side 14
Formidling side 14
Vurdering af undervisningsmateriale samt kilder side 15
Vurdering af kilder side 16
Sammenfatning side 17
Konklusion side 18
Litteraturliste side 20

Uddrag

Problemformulering.
Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af stikkerlikvidationer i Danmark under 2. Verdenskrig, vil vi analysere og vurdere likvidationernes betydning for modstanden mod besættelsesmagten både militært og psykologisk.
Videre vil vi undersøge om de likviderede var stikkere, og hvorledes synet på likvidationernes berettigelse er ændret gennem tiden. Dernæst hvordan de skabte myter er blevet brugt i et forsøg på at fastholde en kollektiv erindring om modstandskampen, og derigennem stikkerlikvideringerne.
Herefter vi vil diskutere hvorvidt historien om stikkerlikvideringerne kan bruges i undervisningssammenh æng, med historiebevidsthedsbegrebet som et centralt omdrejningspunkt.
Sluttelig vil vi vurdere udvalgte undervisningsmaterialer, samt væsentlige kilder med henblik på formidling af historien om likvidationerne.

---

Fagdidaktik.
Hvordan man kan bruge emnet stikkerlikvideringer i undervisningsøjemed, afhænger i høj grad af hvilket historiesyn man har, og hvilken undervisningsform man er tilhænger af. Vi vil belyse to fløje, hvor det sat på spidsen kan hævdes: at Per Kühlmann repræsenterer den fløj, hvor intet af det der ikke kan dokumenteres må fortælles. Mens Bernard Eric Jensen repræsenterer den fløj, hvor det er rimeligt at tilføje de små bindeled for at få en sammenhængende fortælling (i det omfang sammenhængen kan sandsynliggøres, og ikke fordrejer pointerne).
For at nærme sig stridspunktet, er det nødvendigt med følgende to begreber: 1) Historisk bevidsthed der kan defineres som forståelse for at ting udvikler sig over tid, altså et forandringsperspektiv. Et begreb vi mener primært er knyttet til den store historie. Og 2) Historiebevidsthed der kan defineres som samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. Et begreb vi mener primært er knyttet til den lille historie... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om stikkerlikvideringer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.