Sten i natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 13
  • 4674
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 27-11-2005

Sten i natur/teknologi

Opgave i natur/teknologi om sten.

En opgave, som skal ses som en appetitvækker til undervisning med sten. Der forsøges at spænde så bredt som muligt over dette enorme emne, uden at gå i dybden med ET konkret underemne.

Indhold

Indledning side 2
Jordens opståen side 3
Hvad er sten side 4
Det geologiske kredsløb side 5
Hvor finder vi stenene side 6
Stenenes form side 7
Brugen af sten side 8
Sten i undervisningen side 9
Fælles Mål side 10,11,12
Et didaktisk perspektiv side 13,14
Litteraturliste side 15

Uddrag

Indledning
Børn er fascinerede af deres omverden, de vil gerne undersøge og opleve den. De har gåpåmod og motivation. Det er vores opgave som voksne at sætte dem i situationer, hvor de har mulighed for at udnytte det. Børnene skal bruge de nære ting omkring sig til at opleve og lære, sanse og registrere, iagttage forskelle og ligheder. Dette er på længere sigt grundlaget for abstrakt tænkning! I en landsækkende undersøgelse fra 2003 med i alt 1200 besvarelser fra personer i alderen 18-80 år, konkluderes der, at barndommens møde med naturen spiller en stor rolle: ”Barndommens natur har stor betydning som referenceramme, identitetsskabende faktor og som erfaringer, folk viderebringer til de næste generationer.” (Kaae 2003). Undersøgelsen konkluderer ligeledes at naturen har stor betydning for almen dannelse som bærer af personlige, kulturelle og sociale værdier. Derfor kan det ikke udpensles tydeligt nok, hvor stor en opgave vi som kommende n/t lærere bærer.

---

STEN I UNDERVISNINGEN
Skal man se på konkrete undervisningsforløb med sten kunne man evt. gøre det således (hver enkelt punkt fylder som minimum 2 sammenhængende lektioner);
1. Forklare målet med undervisningen (evt. forløbet). Viden om sten. Hvor oprinder sten fra?Hvad er sten? Hvor finder vi sten? Hvad kan sten bruges til? (evt. lade børnene svare på spørgsmålene umiddelbart, og samle op på emnerne, som de præsenterer sig).
2. Tage børnene med på en (dagslang) ekskursion til Møns Klint. Kridt – hvad er det? Samle prøver med hjem til undersøgelse. Jordlag – hvorfor findes det og hvornår stammer de forskellige lag fra?
Eller en tur på stranden – indsamling af sten i forskellige farver, faconer... Køb adgang for at læse mere

Sten i natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.