Statistik, sandsynlighed og kombinatorik i folkeskolen. Hvorfor? Hvordan?

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 4. år

Fag

Matematik

Antal sider

6

Antal ord

2028

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Århus Dag- og Aftenseminarium

Produktionsår

2006

Udgivelsesdato

27-10-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Statistik, sandsynlighed og kombinatorik i folkeskolen. Hvorfor? Hvordan?

Overvejelser over hvordan man underviser i statistik, sandsynlighedsregning og kombinatorik i folkeskolen, samtidig med at man opfylder folkeskolen krav om mål og indhold.
Bygger over undervisningsoplægget: "farlige små tal."

Begrundelse for valg af emne: Vi har valgt at arbejde med statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning, fordi vi opfatter det som en pædagogisk udfordring. Både fra vores egen skolegang, og når vi har undervist. I forvejen er matematik et fag, hvor man enten er med eller er stået af og statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning er i allerhøjeste grad et eksempel på dette. Mange elever og vore medstuderende ”vender øjne”, når de hører ordet ”kombinatorik”. Alligevel er vores erfaring, at den viden man erhverver igennem at arbejde med emnet er særdeles vigtig for ens kritiske sans og vurderingsevne. Ved nyhedsinformation i dagligdagen bruger man konstant sin viden indenfor dette område. I den kaotiske verden vi lever i i dag er det vigtigt at give børn et redskab til at kunne overskue tilværelsen.

Problemformulering: Er det muligt at undervise i statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning, sådan at vi opfylder formålet for matematikundervisningen jf. stk. 2 og stk. 3?

Sandsynlighedsregningens historie:
Fagområdet sandsynlighedsregning kom ind i den danske folkeskole med folkeskoleloven af 26. juni 1976. Statistik og sandsynlighedsregning hører ind under ”Matematik i anvendelse” i De centrale kundskabs- og færdighedsområder, og er med i trinmålene allerede fra 3. klasse og hele vejen op til trinmålene for 10.klasse.
Sandsynlighedsregning er en del af vores hverdag – i medierne fremkommer mange oplysninger, som har været udsat for matematik på en eller anden måde. Her kommer formålet for faget matematik ind.
Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Videre i stk. 3 hedder det ”Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.”
Det er store krav at stille - sandsynlighed kan være vanskeligt, og der skal anvendes megen tid for at kunne forstå tabeller og grafer, og især, og det er næsten det vigtigste – hvordan observationerne er udvalgt, som ligger til grund for denne og hin undersøgelse – er de repræsentative eller er de ”skævt” udvalgt ? I undervisningen skal statistikken, sandsynlighederne, hændelserne findes frem, og genkendes, og der skal sættes matematik og vurderinger ind. Det er ikke nemt har de senere års statistikundervisning vist jf. Malmberg (2000).
På Center for forskning i matematiklæring har der været forsket i det, og man har haft held til at lave undervisningsforløb, som vil kunne opfylde stk. 3 . Det er krævende iscenesat undervisning, hvor eleverne oplever vigtige sider af matematikkens samfundsmæssige funktion.


Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.