Statistik og sandsynlighed i 10. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 20
  • 5165
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 1995
  • 26-01-2012

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Statistik og sandsynlighed i 10. klasse

Semesteropgave med et afprøvet undervisningsforløb i en 10. klasse på en efterskole i matematik i emnet statistik og sandsynlighed. Undervisningsforløbet er lavet ud fra klare mål.

Indhold

Indledning 3
Didaktisk model 4
Rammefaktorer 4
Læringsforudsætninger 5
Lærerens forudsætninger: 6
Læreprocessen 6
Mål 8
Fagligt: 8
Socialt: 9
Evaluering 9
IKT 10
Handleplan i matematik 11
Statistik 11
Den rolige opstart 11
Egen undersøgelse af begreber 11
Data fra hverdagen 11
Konstruktion af diagrammer 12
Excel-kursus 12
Sandsynlighed/Kombinatorik 13
Genopfriskning af sandsynlighed 13
Spilletime 13
Kombinatorik i praksis 14
Refleksioner 14
Konklusion 15
Bilag 1 17
Bilag 2 18
Bilag 3 19
Bilag 4 20

Uddrag

Indledning

Vi har i denne undervisningsplan valgt at arbejde med, statistik og sandsynlighed i tiende klasse. Dette forløb er et gennemprøvet forløb, gennemført på Østhimmerlands Ungdomsskole.
Vi har taget udgangspunkt i klare mål for matematik som siger at eleverne efter tiende klasse skal:

”Kende det statistiske sandsynlighedsbegreb og stikprøveundersøgelser”, ”Arbejde med statiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning”

Desuden lægger arbejdet med statistik og sandsynlighed op til at man arbejder med følgende andre punkter i klare mål:
Eleverne skal:

”Anvende matematik knyttet til problemstillinger, der vedrører natur, samfund og kultur”

”Forholde sig til beskrivelser og argumentationer af faglig art, som de fremtræder i medierne”

”Have viden om matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag”

”Udføre simuleringer, fx ved hjælp af computeren”

Udfra disse punkter i Klare mål, har vi lavet et undervisningsforløb i statistik og sandsynlighed, vi har desuden taget udgangspunkt i Piaget og Vygotskys teorier om hvordan og hvornår eleverne lærer.

Rammefaktorer

Vi har som tidligere nævnt været i praktik i en 10'ende klasse på X Ungdomsskole, beliggende i X, Nordjylland. Klassen består af 23 elever. Skolen er en almindelig Grundvig-Koldsk efterskole med cirka 90 elever fordelt på 3 niende klasser og 2 tiende klasser.
Der forefindes mange forskellige slags elever på efterskolen; elever der selv har valgt at komme der, elever der er blevet meldt til af forældrene, elever der er blevet anbragt der af kommunen på grund af sociale problemer i hjemmet og desuden er der en del grønlændere.
Dette giver jo et bredt spektrum af elever. Elevernes tilgangsvinkel har været forskellig for at være der, derfor bliver man også nødt til at undervise hver enkelt forskelligt. En af målsætningerne på skolen er, at... Køb adgang for at læse mere

Statistik og sandsynlighed i 10. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.