Statistik 10. klasse undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 7271
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 16-10-2006

Statistik 10. klasse undervisningsforløb

Undervisningsplan omhandlende deskriptiv statistik 10. klasse

1. Indledning
I uge 2 til 7 skal vi tre studerende i praktik i en 10. klasse på en efterskole. Dette undervisningsforløb er tilrettelagt med henblik på netop det praktikforløb på 6 uger. Grundet en længerevarende skitur med eleverne strækker dette forløb sig over ca. 4-5 uger. Vi vil beskæftige os med emnet deskriptiv statistik, som eleverne har kendskab til fra det meste af deres skolegang. I 10. klasse vægtes det højt, at eleverne klargøres til ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Derfor har vi valgt et forløb, hvor de arbejder selvstændigt i grupper, hvorigennem de får trænet deres samarbejdsevner.
En stor del af forløbet omhandler en elevundersøgelse, hvor eleverne selv skal indsamle og behandle data. IKT fylder oftest en stor del af elevernes hverdag, hvilket vi vil udnytte som redskab i forbindelse med deres undersøgelse.

Indhold

1. Indledning 3
2. Metodeafsnit 3
3. Rammeplan 4
3.1 Forudsætninger 4
4. Overordnede krav og mål 4
4.1 Mål med forløbet 5
5. Teoriafsnit og didaktiske overvejelser 6
5.1 John Dewey – en pragmatiker 6
5.2 Konstruktivisme, Jean Piaget og Lev Vygotskij 7
5.3 Pædagogiske konsekvenser 8
6. Forløbet 8
6.1 Indledende fase 9
6.2 Undersøgelsen 9
6.3 Indsamling af data 11
6.4 Behandling af data 11
6.4.1. IKT 12
6.5 Fremlæggelsen 12
7. Opsamling 12
7.1 Evaluering 13
8. Perspektivering 14
9. Litteraturliste 14
10. Bilag 1 15
10. 1 Bilag 2 16
10. 3 Bilag 3 17

Uddrag

2. Metodeafsnit
Vi har valgt, at opbygge opgaven ved først at se på rammeplan og elevforudsætninger. Dette giver os et indtryk af elevernes kompetencer og faglige niveau samt de fysiske muligheder på skolen.
Herefter vil vi beskrive vores mål og krav i forhold til forløbet. Med udgangspunkt i undervisningsministeriets Fælles Mål vil vi beskrive vores faglige mål. Yderligere har vi valgt at inddrage teoretikere som John Dewey, Lev Vygotskij og Jean Piaget og hermed konstruktivismen. Konkrete krav til behandling og fremlæggelse af undersøgelsen vælger vi ikke at belyse i vores mål med forløbet, men i afsnittene; Behandling af data og Fremlæggelsen. Efter undervisning og opgaver med faglige begreber skal eleverne udarbejde deres egen undersøgelse i grupper. Denne undersøgelse udgør en
stor del af forløbet, da eleverne selv skal indsamle, behandle og fremlægge data. I behandlingen og fremlæggelsen af undersøgelsen, vil vi inddrage IKT. Herefter vil vi belyse hvilke evalueringsmetoder vi benytter for at samle op på forløbet... Køb adgang for at læse mere

Statistik 10. klasse undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.