Statistik & sandsynlighed | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 2388
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2011
  • 19-06-2012

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Statistik & sandsynlighed | Undervisningsplan

3. Studieprodukt i matematik.
Undervisningsforløb for emnerne Statistik & sandsynlighed i 5. klasse.

Handler om:
Udarbejdet med udgangspunkt i Hiim og Hippes relationsmodel.
Fokus på evaluering.

Underviserens kommentar

Fin opgave med gode pointer.

Indhold

Indledning 2
Læringsforudsætninger 3
Rammefaktorer 3
Mål 4
Indhold 5
Læreprocessen 7
Evaluering 7
Evaluering af vores forløb 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Vi oplever statistik i mange forskellige medier. Bl.a. optræder der grafer i aviser, tv og i politiske sammenhænge. Derfor er det vigtigt, at eleverne i folkeskolen bliver undervist i emnet, så de kan følge med i samfundet.

Stokastik bliver også kaldt for chancelære. Dette er en fællesbetegnelse for statistik og sandsynlig-hed, og bruges ofte med hensigten på, at vi behandler statistiske og sandsynlighedsmæssige overve-jelser i forbindelse med hinanden.

For at få den bedst mulige læring hos eleverne, kræver det, at man som lærer kender elevens kom-petencer, og hvor eleverne ligger niveaumæssigt. For at finde frem til det, skal vi som lærere evalu-ere eleverne. Både for at finde ud af, hvad de er gode til, og hvad de er mindre gode til. Der findes mange måder at evaluere på, bl.a. nævner Michael Wahl Andersen i artiklen, ”Skal – skal ikke?”2 de fire elementer, der indgår i begrebet kundskab.

Vi har valgt at ligge særlig fokus på evaluering i vores forløb. I afsnittet vil vi beskrive de evalue-ringsformer, vi har valgt at bruge. Vi har valgt at udarbejde et undervisningsforløb til 6. klasse.

Læringsforudsætninger
Eleverne har gået i klasse sammen siden børnehaveklassen, men derfor er det ikke ensbetydende med, at de har de samme læringsforudsætninger. Dog, har eleverne arbejdet med statistik og sand-synlighed i fællesbogen og arbejdsbogen, FAKTOR i femte. De kan derfor indsamle, ordne og be-handle data efter selvvalgte eksperimenter og har opnået erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil.

For at opnå bedst mulig læring hos eleverne, skal læreren være forberedt til timerne og have under-visningsmaterialer klar. Læreren skal gøre undervisningen spændende for eleverne og få dem enga-geret i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Statistik & sandsynlighed | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.