Stænderforsamlingerne | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 7
  • 2397
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2003
  • 03-05-2004

Stænderforsamlingerne | Synopsis

Synopsis i historie om stænderforsamlinger.

I denne opgave vil jeg forsøge at indkredse to ting omkring stænderforsamlingerne.

1) Hvilke demokratiske aspekter lå der i forsamlingerne?

2) Hvilken betydning havde stænderforsamlingerne i Slesvig og Holsten for Danmarks historie?

Indhold

Problemformulering s. 2
Hvordan opstod stænderforsamlingerne s. 3
Hvilken indflydelse havde….. s. 4
Stænderne i Slesvig og Holsten s. 5
Ophævelse af Stændernes indflydelse s. 6
Stænderforsamlingerne i undervisningen s. 6
Didaktiske overvejelser s. 7
Afslutning s. 7
Litteraturliste s. 7

Uddrag

Hvordan opstod stænderforsamlingerne?Stænderforsamlingerne opstod som en indirekte følge af den revulotionistiske tendens der var i europa. Franskmændene landsfordrev deres konge Karl den Tiende og Belgien løsrev sig fra Holland i 1830. I Danmark var der imidlertid ikke den store revolutionstrang. Bønderne huskede stadig at det var den enevældige konge, Christian den 7, havde opløst stavnsbåndet og påbegyndt landboreformerne. Det var dog heller med en særlig stor velvilje at Frederik den 6 oprettede forsamlingerne. Han gjorde det egentlig kun fordi at, i hans egenskab som fyrste af Holsten, blev presset til det af det tyske forbund.
Det tyske forbund var et løst forbund af de tyske fyrstestater, som var blevet stiftet efter Napoleon var blevet besejret. De havde nemlig besluttet at der i alle fyrstestaterne. skulle være stænderforsamlinger, hvor almuen, den almindelige befolkning, kunne diskutere politik.
I Danmark besluttede man sig for fire forsamlinger. En for øerne, som lå i Roskilde, en for Jylland ...

---

Stænderforsamlingerne i undervisningen
Det som jeg hidtil har skrevet i denne opgave er det som jeg mener der er der essentielle omkring stænderforsamlingerne. Som undervisningsforløb er det meningen at elverne skal bruge dette som en forhistorie til et emne som skal bearbejdes mere grundigt – nemlig den danske grundlov.
Til at starte med vil jeg arbejde med deres forhåndsviden om demokrati. Dernæst vil jeg via tekster... Køb adgang for at læse mere

Stænderforsamlingerne | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.