Sprogudvikling og sprogtilegnelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2099
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2006
  • 11-06-2006

Eksamensopgave: Sprogudvikling og sprogtilegnelse

Eksamensopgave i psykologi om sprogudvikling set ud fra Piaget og Vygotsky.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere bedst mulig støtte eleverne i deres sproglige udvikling?

Indhold

1. Emne 2
1.1 Problemfelt 2
1.2 Problemformulering 2
2. Indledning 2
3. Hvad er sprog? 3
3.1 Sprogudvikling ifølge Jean Piaget 3
3.2 Sprogudvikling ifølge Lev S. Vygotsky 5
4. Lærerens rolle i forhold til den sproglige udvikling 6
5. Konklusion 7
6. Litteraturliste 8

Uddrag

2. Indledning:
I følgende oplæg vil vi forsøge at belyse, hvad sprog er, og hvilke forhold der gør sig gældende, hvis vi i folkeskolen skal støtte børn optimalt i deres sproglige udvikling. Vi vil først belyse begrebet sprogudvikling og har i den forbindelse valgt at inddrage Jean Piaget og Lev S. Vygotsky, da de repræsenterer to forskellige måder at opfatte sprogudvikling på. De er derfor relevante i forhold til, at vi ønsker at få belyst begrebet fra flere synsvinkler. Vi er klar over, at de valgte teorier er af ældre dato, men der findes ikke nyere teorier, og de er dermed stadig gældende i dag. Endvidere ønsker vi at diskutere lærerens rolle i forhold til den sproglige udvikling. For at runde opgaven af vil vi konkludere på og sammenfatte det ovenstående... Køb adgang for at læse mere

Sprogudvikling og sprogtilegnelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.