Sprogtilegnelse for tosprogede

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 11
  • 3528
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 02-05-2006

Sprogtilegnelse for tosprogede

Opgave i dansk som andetsprog om sprogtilegnelse.

Vi ønsker at undersøge, hvordan tosprogede elever tilegner sig et andetsprog, samt hvilke faktorer, der kan påvirke sprogtilegnelsen. Desuden vil vi undersøge, hvad man som formidler skal være opmærksom på i undervisningen af tosprogede.

Slutteligt vil vi komme med nogle bud på konkrete undervisningsmetoder, der støtter sprogtilegnelsen og ruster eleverne til anvendelsen af sproget i forskellige henseender i hverdagen på trods af deres meget forskellige forudsætninger.

Indhold

Indledning side 2
Metode side 2
Tilegnelse af dansk side 3
Andetsprogstilegnelse fra en kognitiv synsvinkel side 4
Andetsprogstilegnelses set fra en interaktionel synsvinkel side 4
Andetsprogstilegnelse fra en social og socialpsykologisk synsvinkel side 5
Indlæringsstrategier side 5
Formidling side 6
Undervisningsmetoder side 7
Grammatik-oversættelses-metoden side 7
Den direkte metode side 7
Den audio-lingvale metode side 7
Kommunikativ sprogundervisning side 8
Task side 8
Konklusion side 10

Uddrag

Indledning:
”Man siger om personer, der har dansk som andetsprog, når de lever i Danmark og har et modersmål, der ikke er dansk”.
Da der efterhånden er blevet et større behov for i de danske folkeskoler at have lærere, der har kompetencer til at planlægge og udføre en undervisning, der ikke blot tilgodeser de danske elever, men også elever med andre modersmål, vil vi i denne opgave forsøge at få et overblik over, hvordan dette sker.

Andetsprogstilegnelse er en vanskelig proces og minder på mange måder om modersmålstilegnelse, men der er forskel, idet eleven jo allerede har et sprog at bygge andetsproget op omkring. Det afhænger dog af både elevens alder, opvækst og andre individuelle og sociale faktorer, hvilke sproglige erfaringer eleven har at gøre dette med. Dette betyder altså, at eleven ikke skal begynde helt forfra med at lære det nye sprog, men derimod være i stand til at overføre sine erfaringer fra modersmålet og derved gøre sig nye erfaringer.

Vi ser desværre, at modersmålsundervisning er afskaffet i det meste af landet, og det til trods for, at undersøgelser viser, at udviklingen af elevers modersmål fremmer tilegnelsen af dansk. Desuden står der i vejledningen for obligatorisk sprogstimulering for tosprogede elever, at når eleven støttes i dansktilegnelsen skal det være med respekt for elevens første sprog... Køb adgang for at læse mere

Sprogtilegnelse for tosprogede

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.