Sproglig opmærksomhed i faget N/T

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Sproglig opmærksomhed i faget N/T

Problemformulering
Hvordan kan jeg tilrettelægge undervisningen i Natur/Teknik, så jeg tager hensyn til dels de sproglige udfordringer, der gemmer sig i faget og dels de pædagogiske muligheder, der kan ligge for at integrere andetsprogsdimen-sionen og den sproglige dimension i fagundervisningen?

Indhold

1.0 Indledning 1
2.0 Sproglig opmærksomhed i natur/teknik 2
2.1 Modersmålets betydning for andetsprogstilegnelsen 3
3.0 Natur/Teknik 3
4.0 Interkulturelle kompetencer 4
5.0 Afrunding 5
6.0 Litteraturliste 5

Uddrag

1.0 Indledning
Ud over snart at være lærer i dansk som andetsprog, bliver jeg også snart lærer i dansk, samt de to naturvidenskabelige fag biologi og natur/teknik (N/T). Naturvidenskaben er en svær disciplin, det gælder for elever med dansk som modersmål, men det gælder i særdeleshed for elever med dansk som andetsprog.

Når danske børn begynder i skolen, har de et ordforråd på 8.000-10.000 ord, og de til-egner sig ca. 3.000 nye ord pr. år . I en artikel fra Ufe-nyt Temanummer 2004 gør Karen Lund opmærksom på, at det tager 5-6 år at opnå alderssvarende danskfærdigheder for elever med ingen eller kun lidt kendskab til det danske sprog .

I første klasse starter eleverne med N/T, allerede der bliver de stillet overfor nye sider af sproget, et naturvidenskabeligt sprog med fagspecifikke og abstrakte ord og begreber. Ud af en norsk undersøgelse kan man netop se, at dette dilemma (ikke overraskende) medfører et udslag i en uhensigtsmæssig retning, idet den konkluderer, at
• der er signifikante forskelle mellem etsprogede og tosprogedes præstationer i matematik / naturfag,
• forskellen er stigende fra 2.-3. klasse til 6.-7. klasse,
• de sprogligt mest komprimerede opgaver giver de største vanskeligheder for ele-verne med norsk som andetsprog .

Som kommende lærer i dansk som andetsprog og i to naturvidenskabelige fag, er det derfor naturligt at jeg interesserer mig for at være med til at knække denne tendens... Køb adgang for at læse mere

Sproglig opmærksomhed i faget N/T

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.