Sprog og sprogbrug i tysk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 11
  • 3627
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 05-05-2005

Studieprodukt: Sprog og sprogbrug i tysk

Studieprodukt i tysk om sprog og sprogbrug samt grammatik.

Redegørelse for centrale punkter inden for et grammatisk område.

Didaktiske overvejelser i forhold til det behandlede grammatiske område på dansk med tysk resume.

Indhold

Indledning:
Historisk udvikling indenfor grammatikundervisningen i fremmedsprog:
Hvordan er en traditionel skolegrammatik opbygget ?
Hvordan behandler et tysk lærebogssystem til brug i folkeskolen grammatikken ?
Hvad siger nyere sprogindlæringsforskning ?
Hvordan behandles perfektum, pluskvamperfektum og futurum med tilhørende sætningsopbygning i Schülerguide?
Hvordan arbejder en 10. klasses elev med de sammensatte tide og den dertilhørende sætningsopbygning i en eksamensstil ?
Resume auf Deutsch:
Afslutning :
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
I min opgave om sprog og sprogbrug vil jeg først kort gøre rede for den historiske udvikling omkring undervisning i grammatik i fremmedsprogfagene. Herunder kommer jeg ind på hvorfor, grammatikundervisningen i dag er en integreret del af fremmedsprogstilegnelsen.
Herefter vil jeg beskrive verbernes sammensatte tider og den dertil knyttede sætningsopbygning set ud fra, hvordan dette fænomen beskrives i Die Grammatik og Gyldendals Grammatik. Efterfølgende ser jeg på og gør rede, for hvordan samme emne behandles i et tysk undervisningsmateriale for folkeskolen Du bist Dran 3.
I den følgende del af opgaven undersøger jeg, hvordan en elev i en 10. klasses tyskeksamensstil har taklet verbernes sammensatte tider. Jeg vil desuden forsøge at komme med mine bud på, hvordan eleven kan vejledes til at arbejde videre med denne grammatiske struktur. Til slut indeholder opgaven et kortere resume på tysk.

Historisk udvikling indenfor grammatikundervisningen i fremmedsprog: Grammatikken har i fremmedsprogsundervisningens historie været vægtet forskelligt. I slutningen af det 19.-og begyndelsen af det 20. århundrede var fremmedsprogsundervisningen præget af solid grammatikundervisning, og de grammatiske regler blev lært udenad af eleverne. Det var ikke interessant om eleverne kunne anvende grammatikken til kommunikation, målet var at eleverne kunne beherske grammatikken for dens egen skyld. Metoden fra denne periode kaldes grammatik –og oversættelsesmetoden og synet på grammatikken var grammatikken som produkt.
Senere, da samfundsudviklingen fordrede bedre fremmedsprogsfærdigheder af en større del af den... Køb adgang for at læse mere

Sprog og sprogbrug i tysk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.