Sprog og sprogbrug og adjektiver | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 11
  • 2251
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 14-11-2005

Sprog og sprogbrug og adjektiver | Semesteropgave

Semesteropgave i tysk om sprog og sprogbrug og adjektivernes bøjning.

I min opgave vil jeg beskrive adjektivernes bøjning set ud fra, hvordan dette fænomen beskrives i ”Die Grammatik” og ”Gyldendals Tysk Grammatik”.
Efterfølgende ser jeg på og gør rede, for hvordan samme emne behandles i ”Alles klappt! Im neuen Jahrtausend 3”, et tysk lærebogssystem for 9. klasse. Derefter vil jeg undersøge, hvordan adjektivernes bøjning er grebet an i elevteksten ”Hier ist mein Leben”. Jeg vil desuden forsøge at komme med mine bud på, hvordan eleven kan vejledes til at arbejde videre med dette grammatiske område. Til slut indeholder opgaven et kortere resume på tysk.

Indhold

Indledning s. 3
Redegørelse for centrale punkter vedrørende adjektivernes bøjning s. 3
Karakteristik af adjektivernes bøjning s. 4
Adjektivernes bøjning i ”Alles Klappt! Im neuen Jahrtausend 3” s. 6
Didaktiske overvejelser i relation til adjektivernes bøjning s. 8
Metodetanker vedrørende adjektivernes bøjning s. 9
Vurderende kommentarer til sproget i en vedlagt elevtekst s. 9
Resumé på tysk s. 10
Litteraturliste s. 11

Uddrag

Redegørelse for centrale punkter vedrørende adjektivernes bøjning
Som udgangspunkt for min karakteristik af adjektivernes bøjning bruger jeg ”Die Grammatik”, og som supplement hertil har jeg brugt Gyldendals Tysk Grammatik. Formen i ”Die Grammatik” er hovedsaglig deduktiv, hvor reglerne introduceres først, og eksemplerne vises efterfølgende. Visse steder behandles reglerne kontrastivt, hvor der er sammenligninger med dansk og forklaringer på dansk. De latinske grammatiske betegnelser anvendes og ofte med de danske angivet i parentes. Da ”Die Grammatik” indeholder et
udførligt stikordsregister, er den ideel som opslagsværk. Man skal dog kende de latinske betegnelser for at kunne benytte sig af stikordsregistret. Dog vil en klog bruger hurtigt finde ud af at disse kan slås op under ”Grammatiske begreber” sidst i bogen.

---

Adjektivernes bøjning i ”Alles Klappt! Im neuen Jahrtausend 3”
”Alles klappt! Im neuen Jahrtausend 3” er et lærebogssystem for elever i 9. klasse. Systemet er en revideret udgave af det der før hed ”Alles klappt! 3”, således at det nu lever op til kravene fra de nye trinmål. ”Alles klappt! Im neuen Jahrtausend 3” omfatter en tekstbog, der indeholder tekster samt en udbygget grammatik, en elevbog, som knytter sig til tekstbogen og indeholder supplerende opgaver til teksterne og grammatiske øvelser. Derudover er der en lærerbog og et lyttebånd... Køb adgang for at læse mere

Sprog og sprogbrug og adjektiver | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.