Undervisningsforløb om spil og legetøj

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 5
  • 1727
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb om spil og legetøj

Undervisningsforløb om spil og legetøj i 5. klasse.

Indhold

Indhold
Rammefaktorer
Mål
Vurdering
Lærerforudsætning
Læreprocessen
Klare mål
Design og produkt
Materiale- og værktøjskendskab
Skabende processer
Klafkis nøglekvalifikationer
Hvordan forholder det konkrete forløb sig til disse kvalifikationer?
Klafki i spændet mellem proces og produkt
Kompetence i forhold til den virtuelle-globale-verden
Undervisningsforløb for 5.b & 5.c

Uddrag

Overvejelser omkring undervisningsforløb i sløjd

Det overordnede emne for praktikforløbet er spil og legetøj. Forløbet er henvendt og
planlægges udført i to 5. klasser i Hasle, Århus.

Indhold
Vi opstiller rammer for fremstilling af forskellige former af spil og legetøj. Differentiering ligger i udførelsen, hvor der er mulighed for at lave en nogenlunde lukket opgave (lommespil i træ) og en åben opgave, hvor det er op til eleven hvad der skal produceres.
Det er vigtigt at bemærke, at fokus er lagt på processen og ikke produktet.

Rammefaktorer
Lokalet er sparsomt men til gengæld er der er få elever i klassen. Holdet har tidligere arbejdet med sav, hammer og søm, samt slibepapir og rondelpudser. Sløjdlæreren har givet os frie hænder i forhold til emne og materialer... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om spil og legetøj

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.