Spejle og spejlinger | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 6
  • 1965
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 30-09-2004

Spejle og spejlinger | Synopsis

Synopsis i billedkunst om spejle og spejlinger.

Opgaven er en undersøgelse af emnet Spejle og spejlinger.
Den indeholder bl.a. henvisninger til forskellige kulturelle billeder.

Problemformulering

- Hvordan kan man billedligt udtrykke den fysiske og mentale spejling? – spejlingen som fysisk form og mental reaktion.

- Hvordan kan man inddrage spejle og spejlinger i billedarbejde? Hvilke udtryk understøtter disse?

Indhold

Begrundelse for emnevalg.
Tematisering.
Problemstilling.
Spejlbilleder i kulturens billeder
Eget billedarbejde.
Didaktiske overvejelser
Emnet i relation til billedkunstundervisning
Litteraturliste:

Uddrag

Begrundelse for emnevalg.
Jeg har valgt at arbejde med emnet ”Spejle og spejlinger”, da jeg mener dette rummer mange forskellige indfaldsvinkler til at blive klogere på os selv, vores kultur og omverden. Vi er så vant til at se spejlbilleder (ikke mindst af os selv), at vi sjældent tænker over, hvilket forhold vi har til disse.
Digtet af Rolf Gjeldsted peger på, at menneskets flygtige møder med spejle og spejlbilleder er af større kompleksitet, end det de umiddelbart giver indtryk af. I lærerprocesser er det primære sigte at sætte indhold og emner i forbindelse med erfaringer. ”(Elevernes) erfaringer og oplevelser samt deres indtryk af de nære omgivelser og hverdagsting udnyttes og inddrages i det billedskabende arbejde.”1 Jeg mener, emnet - med relation til eleverfaringer - åbner mulighed for at inddrage både undersøgende, eksperimenterende, fantaserende og reflekterende arbejde i billedkunstundervisningen.

---

Didaktiske overvejelser
Formålet for billedkunst er at ”eleverne...bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.”

At bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel kræver, at man har noget, som man vil udtrykke sig om eller meddele andre – og at man erfarer, at andre har udtrykt sig om dette ”noget” gennem billeder.
Hermed ses det, at grundlaget for billedarbejde i folkeskolen bør være et indhold,... Køb adgang for at læse mere

Spejle og spejlinger | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.