Specialpædagogisk didaktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 11
  • 3760
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2010
  • 14-04-2011

Studieprodukt: Specialpædagogisk didaktik

Studieprodukt i specialpædagogik om didaktiske teorier, begreber og problemstillinger af betydning for udvikling af det specialpædagogiske område.

Kommer omkring:
Forebyggende, foregribende og indgribende foranstaltninger, herunder klasseledelse.

Specialpædagogik og folkeskolens fag, herunder muligheder for undervisningsdifferentiering i alle fag.

Metoder til løbende evaluering og dokumentation af elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Indhold

Er der forskel på specialpædagogik og almen pædagogik? 3
De forskellige læringssyns betydning for lærerens handlemuligheder 4
Ross W. Greene 4
Christian Varming 5
Opsummering på Greene og Varmings forskellige læringssyn 5
En inkluderende undervisning der er tilrettelagt så alle elever udfordres optimalt 6
Elevplaners betydning for undervisning af elever med særlige behov 8
Afrunding 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Er der forskel på specialpædagogik og almen pædagogik?
Almenpædagogik og specialpædagogik har en række fælles træk. Den almene pædagogik gælder for alle, også elever med særlige behov. Specialpædagogikken derimod gælder kun elever med særlige behov. Det vil sige elever, som har omfattende indlæringsvanskeligheder inden for et eller flere områder enten pga.
funktionshæmning eller årsager i elevens omgivelser.
Forskellen mellem det almen pædagogiske og det specialpædagogiske er først og fremmest at almen pæ-dagogik er bred pædagogisk virksomhed, hvor uddannelse, undervisning og læring er vigtigst. Hovedsigtet er at kvalificere, hvilket vil sige at eleverne lærer, at kunne varetage forskellige arbejdsopgaver i samfundet.
Specialpædagogik er hvor kompenserende undervisning, rådgivning/vejledning samt støtte og omsorg er i fokus. Dvs. det retter sig mod det særlige eller særegne og relationerne til omgivelserne. Her er hovedsigtet at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et psykisk eller fysisk handicap... Køb adgang for at læse mere

Specialpædagogisk didaktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.