Specialpædagogik om familieklasser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Specialpædagogik om familieklasser

Specialpædagogikopgave om familieklasser lavet som 4 semesteropgave. Løst ud fra folkeskoleloven og relevant teori.

Underviserens kommentar

Du har skrevet en god opgave, der lever op til fagets mål. Du har et godt teori afsnit og en god empiri, dog synes jeg at den første case er lidt svag og det virker som om du konkluderede i stedet for at analysere i afsnittet efterfølgende.

Indhold

1. Indledning 3
2. Familieklasser 3
3. Systemisk teori og metode 3
4. Marlborough-modellen 4
5. Samarbejdet med øvrige lærere 5
6. Diskussion 5
Case 1 om Stefan 5
Case 2 om Anthon 6
7. Konklussion og vurdering 8
Litteratur 9

Uddrag

I folkeskoleloven kan man læse, at folkeskolens opgave skal løses ”i samarbejde med forældrene".

Jeg har i min 4. semesteropgave derfor valgt Familieklasser som emne, med perspektiv på familieklasselærerens relationsarbejde i forhold til det tværprofessionelle samarbejde og skole-hjem-samarbejdet.

Indledningsvis vil jeg beskrive familieklassetanken, som er forholdsvis ny i det pædagogiske landsskab i Danmark, det metodiske grundlag, som er hentet fra Marlborough-modellen og den systemiske teori og metode. Herefter vil jeg beskrive en af de helt centrale ideer med familieklassetænkningen, nemlig at indsatsen må skabes som en fælles indsats, der bygger på samarbejde blandt alle involverede parter rundt om barnet og barnet selv. Som empiri anvender jeg cases, både i relation til forældresamarbejdet og i samarbejdet med skolens øvrige parter, og jeg vil afslutningsvis diskutere nogle af de problemfelter, der kan være forbundet med dette relationsarbejde... Køb adgang for at læse mere

Specialpædagogik om familieklasser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.