Specialundervisning | Piaget, Vygotsky

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 30
  • 13396
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 16-06-2001

Specialundervisning | Piaget, Vygotsky

Pædagogisk speciale om specialundervisning i folkeskolen 2000 - Hvilke metoder pædagoger kan specialundervisning anskues fra?

Vi har valgt Piaget, Vygotsky, Mogens Hansen etc.

Indledning
En vigtig opgave for et hvert menneske i det moderne samfund er at kvalificere sig gennem udvikling og uddannelse. Vi kan ikke gå tilbage. Vi kan ikke stå stille. Det er en personlig rejse og det moderne menneske må selv ”ville retningen”.

Det er vi som lærere, så privilegerede at ”hjælpe” med til i undervisningen. Engang i mellem slår den almindelige undervisning ikke helt til – fordi nogle børn har særlige behov – og det er der, specialundervisningen kommer ind, netop for at give optimalt udbytte til den enkelte elev. Vi er ifølge loven forpligtede hertil:
Folkeskolelovens § 3, stk. 2: "Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der special-undervisning og anden specialpædagogisk bistand."

Problemindkredsning
Som kommende lærere kan vi ikke undgå at skulle undervise både ”normalt begavede” børn og børn med særlige behov samt tage stilling til eventuelle henvisninger til specialundervisning af forskellig art.

Specialundervisning er et omfattende og komplekst område. Vi har valgt at lægge hovedvægten på virkning og konsekvens af at folkeskolen i dag er en ”85-13-2”-skole. (red. Hansen og Pagaard, 1999, s.151 – læs senere i opgaven).

Det gør sig gældende for samtlige områder i opgaven, at det er nødvendigt både at se på klassen som helhed og det enkelte individ. Dvs. at når vi skriver om f.eks. normalitet, så sammenligner vi både klassen som helhed og de, der har særlige behov, for netop at kunne definere normalitet udfra forskellen.

Det er selvfølgelig også vigtigt når man diskuterer specialundervisning, at man går ind og ser på undervisningen i forhold til den almindelige undervisning – hvad er forskellene, hvad karakteriserer disse forskellige undervisningstilbud?

Kort sagt:

Hvad er specialundervisning i folkeskolen anno 2000?

Indhold

Forord (Fælles) side 3
Indledning (Fælles) side 3
Problemindkredsning (Fælles) side 3
Menneskesyn (Fælles) side 4
Samfundet i dag (Danielle) side 5
Folkeskolen i dag (Danielle) side 5
Eleven i dag side 6
Selvværd (Lars) side 6
Normalitet (Danielle) side 8
Kognitionsudvikling (Marianne) side 10
Læring (Danielle) side 14
Handlekompetence (Marianne og Lars) side 15
Folkeskolelæreren i dag side 16
Lærerrollen (Danielle) side 17
Skole-hjem-samarbejde (Lars) side 18
Skolen og specialundervisning i dag side 19
Specialuv.'s historie (Lars) side 19
Specialundervisning (Marianne) side 20
Elever med specifikke/generelle vanskeligheder (Marianne) side 21
Inklusion eller segregation? (Marianne) side 22
Specialundervisning >< alm. undervisning (Danielle) side 24
Udviklingsarbejde (Marianne) side 25
IKT i specialundervisning (Marianne) side 26
Den Praktisk-musiske dimension i sp.uv. (Marianne) side 26
Konklusion (Fælles) side 28
Litteraturliste side 29
Bilag side 30
1. Forklaring af Piagets stadier.

Uddrag

Forord
En blomst på forsiden af en opgave – hvad skal det til for? Er det bare endnu en af de der forårsbebudere for det forår, der alligevel aldrig kommer? Nej – det er det billede, der dukkede op på vores nethinde efter vores første snak om specialundervisning. Vi skulle lave en problemindkredsning, men vidste ikke hvor vi skulle begynde eller ende. Vores tanker og forestillinger spredte sig i alle mulige retninger, da vi pludselig så det som en blomst med masser af forskellige farver og blade.

Vi var i gruppen ikke helt enige om ”blomstens blade” til at begynde med, men det er netop det rare ved blomster: De findes i alle mulige afskygninger, alt efter betingelserne. Vi havde hvert vores mål med opgaven og hvert vores udgangspunkt. Vi satte os sammen og diskuterede vores forskellige mål og formål og fandt frem til en ”blomst”, som vi alle kunne stå inde for!

Metode:
Vi har valgt at starte opgaven med at betragte samfundet i dag og se på, hvilken betydning dette har (haft) for folkeskolen og specialundervisningens betingelser. Efter et afsnit om folkeskolen i dag, vil vi beskrive den elev, vi har i denne skole. Vi kigger bl.a. på selvværd, selvtillid, normalitet, kognition og læring. Begreber, som vil danne baggrund for vores diskussioner. Også læreren er det vigtigt at beskæftige sig med, især i forbindelse med forældrene og skole-hjem-samarbejdet.

Derpå vil vi komme ind på specialundervisning. Vi kigger på den historiske udvikling, der er sket inden for undervisning af "afvigere", for dernæst at karakterisere den specialundervisning, der finder sted i de danske folkeskoler i dag. I den forbindelse finder vi det vigtigt at komme ind på specialundervisning i forhold til den "almindelige" undervisning.

I tilknytning hertil vil vi berøre pædagogisk udviklingsarbejde og andre spændende projekter, der har med specialundervisning at gøre. Vi vil se på hvordan IKT og brugen af den praktisk-musiske dimension i specialundervisning kan være en hjælp for både lærer og elev.

Til slut vil vi komme med en konklusion, hvori vi opsummerer og ræsonnerer over opgaven og den nye viden, vi har erhvervet os gennem arbejdet med emnet... Køb adgang for at læse mere

Specialundervisning | Piaget, Vygotsky

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.