Solsystemet | Undervisningsforløb 7-8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 7
  • 1542
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2006
  • 08-05-2008

Solsystemet | Undervisningsforløb 7-8. klasse

Dette er en opgave i fysik/kemi med et undervisningsforløb til 7-8. klasse om solsystemet.

Min rapport er baseret på den didaktiske relationsmodel. Denne rapport vil bestå af didaktiske overvejelser knyttet til et tentativt lektionsskema.

Indhold

Den didaktiske relationsmodel: 3
mål: 3
Indhold: 4
Lærerprocessen: 4
Indhold og metode 4
Lektionsplan 7
Vores didaktiske overvejelser: 7
Rammefaktorer: 7
Læringsforudsætninger: 8
Vurdering: 8

Uddrag

Indhold:
Jeg vil inddrage eksempler fra hverdagen i forbindelse med det aktuelle forløb i form af årstidernes skifte, døgnets forløb, tv-satellitter og forskellige kulturers og tiders forestillinger om universet. Jeg kommer igennem forløbet omkring solsystemet.
Lærerprocessen:
Mit forløb indeholder 10 undervisningstimer. Jeg vil forsøge at holde opgaverne i lektionerne, men såfremt tiden tillader det påbegyndes næste opgave fra efterfølgende lektion.

Lærerprocessen:
Mit forløb indeholder 10 undervisningstimer. Jeg vil forsøge at holde opgaverne i lektionerne, men såfremt tiden tillader det påbegyndes næste opgave fra efterfølgende lektion.

Indhold og metode
Jeg vil begynde forløbet om ”sol, måne og stjerne” med at ridse op, hvad det er, vi ville komme igennem. Ligeledes vil jeg spørge eleverne om, hvad deres forforståelse er om solen. Derefter vil jeg give en kort fortælling om solen, dens bane og betydning for dagens længde og livet her på jorden.
Derefter diskuteres på klassen, hvorfor vi har korte dage og lange dage og hvordan man kan vise hvorledes solen ”bevæger” sig over himlen vha. et solur.
Derefter skal eleverne selv opstille enten et solur eller en anden model, hvor man kan vise solens bane... Køb adgang for at læse mere

Solsystemet | Undervisningsforløb 7-8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.