Solens betydning for økosystemet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 27
  • 7958
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 1998
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Solens betydning for økosystemet

Opgave i natur/teknologi om solen som er jordens livsgivende element.

Problemformulering
Hvilken betydning har solen for økosystemets biotiske og abiotiske faktorer?
Hvilken sammenhæng er der mellem de forskellige faktorer?

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Forudsætninger: 3
Undervisningsplan: 3
Feltarbejde: 4
Teori / faglig baggrund: 4
Fotosyntese (biotiske del): 5
Abiotiske del 6
Solens indvirkning på vejret: 7
Solenergiens betydning for jordoverfladen: 7
Vandets kredsløb: 7
Energien i økosystemet: 8
Didaktik 8
Undervisningsformålet: 8
Konstruktivisme 9
Howard gardner: 9
Ansvar for egen læring 10
Læringsmiljøet 10
Undervisningsfaser 11
Evaluering: 11
Den praktisk-musiske og den tværfaglige dimension: 12
Afrunding: 12
Litteraturliste: 12
Bilag a 13
Bilag b 17
Baggrundsviden til årstiderne 18
Bilag c 19
Undersøg dag og nat 20
Bilag d 21
Mål temperaturen 22
Bilag e 23
Varm og kold luft 24
Bilag f 24
Hvad betyder lyset for planterne? 24
Bilag g: 25
Bilag h: 26
Bilag i: 27
Bilag j: 27

Uddrag

Indledning:
Det er vigtigt at eleverne erfarer, at vores ressourceforbrug og menneskets indgreb i naturens kredsløb har nogle konsekvenser for jorden og dens befolkning.
Eleverne skal lære, at mennesket er en del af den levende natur og at vi indgår i et samspil med andre levende organismer. At vore fødevarer og fossile stoffer er hentet fra naturen. Og at vi derfor skal have et samspil med den og ikke ødelægge den. De skal lære, at den stigende effektivisering og maskinisering i 1800 tallet ikke kun havde bedre levevilkår med sig men at det har medført en stigning i forbruget af fossile brændstoffer, og en derpå følgende ubalance i CO2-forbruget.
Eleverne kan så bidrage til problemer/løsninger på problemer som vil/kan opstå.
Jeg har valgt solen, da den er jordens vigtigste ressource, og at der uden den, ikke ville være noget liv. Det er solens energi der driver vandets kredsløb og skaber trykforskelle. Undervejs i teoridelen kommer der faglige begreber, som jeg også vil bruge i undervisningen, så det er en naturlig del af dagligdagssproget.

Undervisningsplan:
1. Introduktion til emnet. Levende del og ikke levende del.
• Solens stråler, varme og lys. (Brug eventuelt en lampe til demonstration af lysstråler og varme. Tæt på og langt fra lampen (Ækvator1)).
• Forsøgsopstilling2 med vands kredsløb (akvarium med jord og planter i, tildækket med plastfolie (og eventuelt med nogle små insekter). Repetér vandets kredsløb.
2. Hvorfor er solen en vigtig ressource. Lysets betydning for planter, dyr og mennesker.
• Teori. ( Fotosyntesen, Næringssalte, Fødekæden.).
• Forsøg. Der sås plantefrø i potter. En stilles i vinduet (lys), en i skabet (mørke). Ligeledes laves forsøget med 2 potter, hvori der udplantes grønne planter. Hvad forventer de der vil ske med de 4 potter3... Køb adgang for at læse mere

Solens betydning for økosystemet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.