Solenergi | Modulopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2516
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2011
  • 10-05-2012

Undervisningsplan, Undervisningsforløb: Solenergi | Modulopgave

Opgaven er en modulopgave i modul 3: Energi, ressourcer og stoffer omkring os.

Den indeholder en indledning om valg af emne i modulopgaven, som er Solenergi.

Dernæst en skitse af et undervisningsforløb bygget op omkring hvordan man opfylder de fælles og konkrete mål indenfor modulet, undervisningsplanen indeholder elevaktiviteter, lærerolle og evaluering.

Så er der et afsnit med faglig baggrundsviden - hvad læreren skal vide fagligt inden det er muligt at lave undervisningsforløbet.

Faglige didaktiske overvejelser omkring valg af emne, tilgang til undervisningsmetoder og hvilke overvejelser man har gjort sig omkring opgaven.

Til slut er der en litteraturliste hvor vi har fundet vores oplysninger fra.

Undervisningsforløbet er til en 4. kl.

Underviserens kommentar

God opgave, men fine overvejelser - husk på at de didaktiske overvejelser skal ikke som sådan være beskrevet i undervisningsforløbet - men ned i fagdidaktiske overvejelser.

Forfatterens kommentar

Undervisningsforløbet skal være mere konkret - ikke for lange sætninger, så heller skrive det i de didaktiske overvejelser og slet tid/time kolonnen da den ikke er væsentlig.

Indhold

Indledning
Undervisningsplan:
Faglig baggrundsviden:
Didaktiske overvejelser:
Litteraturliste

Uddrag

Faglig baggrundsviden:
Der er mange ting man skal vide som lærer omkring vedvarende energikilder. Omkring solenergi er det af højeste vigtighed at læreren kan skelne mellem solceller og solvarme. Et solvarmeanlæg er i princippet et enkelt lukket kredsløb, hvor varmen fra solen bliver opfanget af solfangere (der som regel sidder på taget) disse fangere sørger for at varme vandet i kredsløbet op, som derefter løber ind i (husstandens) varmtvandsbeholder, som sørger for at der kommer varmt vand i hanerne, men også i radiatorerne.
Solcellerne omsætter derimod lys til elektrisk energi, dette kaldes også fotovoltaik, i princippet behøves lyset ikke at komme fra solen, dette kan ses ved lommeregnere... Køb adgang for at læse mere

Solenergi | Modulopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.