Semesteropgave om sociologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 7
  • 1871
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2003
  • 16-03-2003

Semesteropgave om sociologi

Semesteropgave i samfundsfag om sociologi - En ungdomsklub i Aalborg.

Problemformulering

Vi vil undersøge om der er en klubånd fællesskab i vuk og dernæst finde ud af hvorfor så få unge i området bruger klubben.

Når vi i problemformuleringen skriver klubånd, definerer vi det som om medlemmerne føler det er deres klub og de har indflydelse på hvad der sker af aktiviteter. Hvor de unge modsat kan se klubben som et mødested og kun er brugere af klubben.

Indhold

Indledning
Metode
Resume over interviews
Interviews af brugere af vuk:
Interviews af IKKE-brugere af vuk:
Konklusion

Uddrag

Generelt har klubbernes rolle ændret sig fra 40´erne og frem til i dag, i takt med at synet på velfærdsstaten har ændret sig. Fra 40´erne og op gennem 60´erne skulle klubvirksomheden trække ungdommen væk fra gaderne.
I 70´erne og begyndelsen af 80´erne, hvor velfærdsstaten var et tilbud til alle, blev formålet at tilbyde alle større børn og unge deltagelse i sjove aktiviteter.
Men op gennem 90´erne er der sket en drejning i velfærdssamfundstanken (at behandle alle ens) til lighed (at behandle alle lige), ydelser skal ikke længere tilbydes alle, men alene tilbydes borgere
med behov for ydelserne.
Da klubberne i Danmark er oprettet i henhold til fem forskellige lovgivninger, kan man konstaterer en stor bredde og variation mellem klubtilbudene... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om sociologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.