Sociologi og modernitet semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 21
  • 6315
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2001
  • 17-04-2002

Sociologi og modernitet semesteropgave

Semesteropgave om sociologi og modernitet.

Problemformulering:
Hvordan skal dagens samfund karakteriseres? – og hvorfor?
Hvordan påvirker samfundstendenserne individets identitet – er identiteten truet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teori & Metode
Identitet?
Habermas; system- og livsverden
Habermas; mennesket som fange mellem to verdener
Thomas Ziehe
Individet er kulturelt sat fri, men til hvad?
Den ændrede refleksivitet
Ukontrollerbar vækst
Adskillelsen af tid og rum
Udlejring af sociale institutioner
Opsamling på tillid, som grundlag for de abstrakte systemer.
Øget refleksivitet
Institutionelle dimensioner
Det senmodernes påvirkning/invirkning på individet
Hvilket samfund har vi så?
Og hvad betyder det for identiteten?
Lærer i orkanens øje

Uddrag

Vi mener det er oplagt at forsøge at finde en del af årsagerne til menneskers trivsel og adfærd i det
samfund, der omgiver dem. Derfor er det, med vores samfundsdiagnosticerende ambition som
fundament, interessant at undersøge, hvilken rolle samfundstendenserne spiller for børn og unges
identitetsfølelse i dag.
Derfor er det nærliggende at kombinere de to ovenstående undersøgelsesområder ved først at
forsøge at definere nutidens samfund for derefter at undersøge, hvorvidt der findes svar på mange
børn og unges identitetsproblemer i et samfund i forandring.
Således finder vi det på den baggrund interessant at undersøge, hvilken indvirken
samfundstendenserne i dag har på det enkelte (unge) menneske... Køb adgang for at læse mere

Sociologi og modernitet semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.