Socialt-emotionelt skadede børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Børn med særlige behov
  • 6
  • 1075
  • PDF
  • Skive Seminarium
  • 2004
  • 12-03-2005

Synopsis: Socialt-emotionelt skadede børn

Indledning
Vi har valgt at skrive om social-emotionelt skadede børn, da vi finder emnet spændende og yderst relevant set i forhold til vores videre virke som folkeskolelærer. Tidligt skadede børn kan vi møde både i folkeskolen og i specialskoler, hvor vi, som lærere, er nødsaget til at tage specielle hensyn og forholdsregler til disse børn. Tidligt skadede børns adfærd kommer til udtryk på forskellige måder.
Vi vil i denne opgave forsøge at belyse, hvad der kendetegner disse børn - og hvorledes vi kan tage vare på samt tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser deres behov.

Problemformulering
Hvordan kan vi som kommende folkeskolelærer rumme de social-emotionelt skadede børn i klasseværelset?

Socialt-emotionelt skadede børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.