Socialt-emotionelt skadede børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 1075
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2004
  • 12-03-2005

Synopsis: Socialt-emotionelt skadede børn

Problemformulering
Hvordan kan vi som kommende folkeskolelærere rumme de social-emotionelt skadede børn i klasseværelset?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Definitioner 2
Omsorg: 2
Tidlig følelsesmæssig frustration/social-emotionelt skadede børn 3
Omsorgssvigt 3
Profil af et tidligt skadet barn 3
Hvad kan vi gøre som lærere? 4
Sammenfatning/konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at skrive om social-emotionelt skadede børn, da vi finder emnet spændende og yderst relevant set i forhold til vores videre virke som folkeskolelærer. Tidligt skadede børn kan vi møde både i folkeskolen og i specialskoler, hvor vi, som lærere, er nødsaget til at tage specielle hensyn og forholdsregler til disse børn. Tidligt skadede børns adfærd kommer til udtryk på forskellige måder.
Vi vil i denne opgave forsøge at belyse, hvad der kendetegner disse børn - og hvorledes vi kan tage vare på samt tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser deres behov.

---

Hvad kan vi gøre som lærere?
Lige meget om vi kommer til at undervise på en specialskole eller i en almindelig folkeskole, kan det ikke undgås, at vi støder på tidligt skadede børn. Hovedsageligt går disse børn ikke i en almindelig folkeskoleklasse, da de mangler sociale kompetencer og har indlæringsvanskeligheder på grund af svigtende koncentrationsevne m.m.
Vi har som lærer et ansvar for at skabe en hverdag, som giver børnene mulighed for at udvikle sig ud fra de forudsætninger, børnene nu og engang har, således at deres positive side har mulighed for at komme frem.
Man må som lærer lære at være en observant og lydhør overfor den måde, barnet fungerer på, reagerer på og har sin viden og erfaring, ellers kan man ikke yde barnet den optimale hjælp... Køb adgang for at læse mere

Socialt-emotionelt skadede børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.