Socialiseringen i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 10
  • 2431
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2011
  • 18-05-2012

Studieprodukt: Socialiseringen i folkeskolen

Opgaven beskæftiger sig med, hvorledes det er muligt at imødekomme de tilstedeværende udfordringer i forhold til socialisering i folkeskolen. Til at belyse, hvilke forhold undervisningen i Folkeskolen kunne tage afsæt i inddrages Paulo Freire.

Problemformulering
Hvordan er det muligt at imødekomme de tilstedeværende udfordringer i forhold til socialisering i folkeskolen?

Underviserens kommentar

God opgave

Indhold

Problemstillinger og problemformulering 2
Afgrænsning 2
Begrebsafklaring 3
Redegørelse for Paulo Freires teori 4
Analyse med afsæt i Paulo Freire 6
Case 6
Diskussion – Kan Paulo Freire og den danske folkeskole forenes? 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Afgrænsning
Til at belyse, hvilke forbehold undervisningen i folkeskolen kunne tage afsæt i, hvis paradokset mellem socialiseringen til et samfundsindivid med en stor viden og tankpasserpædagogikken (som Paulo Freire selv kalder sparekassepædagogikken/de undertryktes pædagogik), der til tider præger undervisningen skal elimineres, vil jeg derfor redegøre Paulo Freires teori, der bygger på en ligeværdig dialog mellem lærer og elev.
For at afprøve Paulo Frieres tankegang vil jeg med udgangspunkt i en case analysere mig frem til, hvilke områder Paulo Freires teori kan afhjælpe paradokset således at udfordringerne mht. socialisering kan imødekommes.
Til sidst en diskussion af, om Paulo Freire i det hele taget kan forenes med den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Socialiseringen i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.