Socialisering gennem idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Idræt
 • Godkendt
 • 16
 • 5049
 • PDF
 • 25-10-2004

Eksamensopgave: Socialisering gennem idræt

Problemformulering
Med udgangspunkt i en definition af socialisering ønsker vi, at se på mulighederne for at inddrage elementer af samarbejde i idrætsundervisningen.
Vi vil i opgaven svare på følgende:
• Hvad er socialisering?
• Hvorfor er samarbejde og socialisering en vigtig del i skolen og for det enkelte individ?
• Hvad kan vi som undervisere i idræt, gøre for, at understøtte samarbejds- og socialiseringsprocessen hos eleven?
• Hvilke hindringer kan ligge til grund for barnets evne til at samarbejde og socialisere sig?
• Hvad siger Fælles Mål omkring samarbejde og socialisering?

Indhold

Emnebegrundelse Side 2
Problemformulering Side 2
Indledning Side 2
Socialisering og elevens udvikling Side 3
Social udforskning Side 4
Elevens trivsel Side 4
Den sociale bevidsthed Side 5
Dobbeltsocialisering Side 6
Almen handlekompetence i idrætsfaget Side 6
Vigtige aspekter i socialiseringen Side 7
Samarbejde Side 7
Kommunikation Side 8
Tillid Side 8
Socialiseringens forskellige faktorer Side 8
Kønsroller Side 9
Kulturelle forskelle Side 10
Psykiske problemer Side 11
Lærerens rolle Side 12
Praksisforløb Side 13
Boldbasis Side
Bevægelse og udtryk Side
Musik og bevægelse Side
Redskabsgymnastik Side
Konklusion Side
Litteraturliste Side 16

Uddrag

Indledning

At kunne samarbejde og socialisere sig er en vigtig del af vores samfund i dag. Samfundet er i en rivende udvikling, der gør det til en nødvendighed, at have social kompetence for at kunne fungere sammen med andre mennesker. Desværre er det ikke alle mennesker, der har lige nemt ved at samarbejde. Hvilke årsager, der kan ligge til grund for det, vil vi komme nærmere ind på.
I 70erne blev man opmærksom på at skolen skulle have en større rolle i helhedsudviklingen af den enkelte elev. Dette blev ændret med skoleloven i 1975. Her blev der lagt op til, ”at idrætslæreren også skulle beskæftige sig med psykiske og sociale aspekter i undervisningen.” Dette er der desuden senere fulgt op på i eksempelvis beskrivelserne for idræt på de forskellige klassetrin fra ministeriet. Værdierne i undervisningen skal sikre, at ”eleverne i stigende grad udvikler indsigt i og ansvar for egen rolle i forhold til fællesskabet.”

---

Socialiseringens forskellige faktorer
Det er ikke i alle tilfælde, at idrætslærerens intentioner om socialisering i idrætstimerne bliver opfyldt. Vi vil hér fremhæve enkelte af de faktorer, der kan sabotere en ellers stor mulighed for det sociale samspil:

- Kønsroller
- Kulturelle forskelle
- Psykiske problemer
- Lærerens rolle

Kønsroller
Et faldende antal drenge og især piger dyrker sport. Dette kan muligvis skyldes, at det er for dyrt, på grund af mangel på tid eller fordi mange idrætsforeninger primært støtter de rigtig gode talenter. Det kan også skyldes hård fysisk træning er med til at udvikle pigers krop væk fra mediernes skønhedsideal. Piger og drenge har forskellige krav til, og ønsker om fysisk aktivitet i idræt. Det bør idrætslæreren tage højde for... Køb adgang for at læse mere

Socialisering gennem idræt

[12]
Bedømmelser
 • 18-11-2010
  Indledningen var rigtig god. Det der gav mig den bedste inspiration var: Vigtige aspekter i socialiseringen.
 • 02-05-2010
  God opgave med gode kildeangivelser. Opgaven kommer ind på mange relevante emner, især for lærerstuderende.
 • 22-09-2011
  Fin opgave. Lige til at søge inspiration fra.
 • 22-05-2011
  god som inspiration til bette opgave