Socialisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 9
  • 3492
  • PDF
  • 26-02-2009

Studieprodukt: Socialisering

Problemformulering
Hvordan kan børns socialisation forklares ud fra Erikson, Piaget og Sterns teorier?
(Hvad er vigtigt for børnene i selve socialisationen, hvorfor skal de igennem de forskellige faser i deres udvikling og hvilken rolle spiller forældrene, institutionerne og jævnaldrene?)

Indhold

Indledning
Problemformulering
Psykologerne
Socialisering
Primær, sekundær og tertiær socialisering:
Dobbeltsocialisering
Social inklusion:
Unge og socialisering:
Vurdering
Konklusion

Uddrag

Indledning:
I denne opgave vil jeg komme ind på betydningen af forholdet mellem barn – forældre, barn – pædagog/lærer og barn – barn i forhold til socialisationen. Dertil er det nødvendigt, at placere og analysere/beskrive begrebet socialisation. Hvor er det barnet socialiseres henne i forhold til hvor det skete før, hvad er årsagen til det og hvilken betydning bringer det med sig?
Under forholdet mellem de forskellige institutioner/personer tages hensyn til stadiet barnet befinder sig i, da der er store forskelle i det, hvad barnet har mest brug for i de forskellige episoder i livet og i dets personlige udvikling.
Derudover vil jeg også komme ind på konsekvenserne i skolen. Hvad sker der med individet, hvis det bliver forstyrret i dets udvikling og hvad kan man som lærer/pædagog gøre ved det?

---

Unge og socialisering:
Vi har nu belyst vigtigheden af barnets adgang til forskellige udviklings-arenaer, for at sikre en vellykket social integration/inklusion. Nyere tids ungdomsforskning med fokus på de særlige vilkår i sen-moderniteten peger på, at det for den unge på samme måde er af afgørende betydning at han /hun har adgang til de sociale arenaer, der er særlige for ungdommen. Der argumenteres for at det kun er indenfor disse arenaer, den unge kan udvikle den kvalificerede selvbestemmelse, der er forudsætningen for at opnå social integration/inklusion, eller sagt på en anden måde: for at kunne blive aktør i sin egen livsverden.
Der tales i den forbindelse om tre hovedområder eller arenaer:... Køb adgang for at læse mere

Socialisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.