Semesteropgave om socialisering og opdragelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1167
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 03-10-2002

Semesteropgave om socialisering og opdragelse

Semesteropgave i psykologi. Den 2. obl. deltagelsespligt.
Emnet socialisering - herunder primært opdragelse. Fokus på teoretikerne, samt citater vedr. begrebsafklaringer. Omfattende litteraturliste.

3. Problemstilling:
a. Hvad er socialisation / opdragelse.
b. Hvordan foregår opdragelsen:
· Hvilke typer / metoder er der
· Hvordan bliver børn socialiseret idag
· Hvilke opdragelsestyper er primært oppe i tiden
· Hvilke konsekvenser er der som følge af de forskellige
typer

Indhold

Emne
Begrundelse
Problemstilling
Hvilke teoretikere
Definitioner
Reference-litteratur
Baggrunds-litteratur:

Uddrag

2. Begrundelse
Vi kan i medierne konstant læse/høre at lærerne bruger for megen tid
på at få børnene til at sidde stille, lære dem empati og at vente på deres tur – ja i det
hele taget opdragelse. Der er endda nye begreber oppe i tiden: ”Curling-forældre” hvilket
giver sig udslag i konsekvensen: ”Service-børn”. Dette svarer delvist til det Dion
Sommer i henhold til Diane Baumrind kalder den permissive opdragelsesstil.
Opdragelsen spiller så stor en rolle og har vidt rækkende konsekvenser, blandt andet i
skolen, og jeg synes derfor det kunne være spændende - og relevant - at arbejde med
emnet ”opdragelse”. Herunder naturligvis også se på hvilke konsekvenser de forskellige
metoder har... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om socialisering og opdragelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.