Sociale normer i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2176
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 11-09-2005

Eksamensopgave: Sociale normer i skolen

Eksamensopgave i pædagogik om sociale normer i skolen.

Problemformulering
Der er i dag meget fokus på problemet urolige børn i den danske folkeskole. Problemet er ikke nyt, børn har altid været urolige, men omfanget og karakteren af uro, har ændret sig igennem tiden.
Er det en naturlig samfundsudvikling der gør, at børnene har ændret karakter eller er det mangel på opdragelse.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Pædagogiske teorier 3
Definition af urolige børn: 3
Hvad karakteriserer de urolige elever 3
Skolens rolle 5
Opdragelse versus undervisning 5
Opdragelse og undervisning 6
Forskellig oprindelse 6
Opdragelse 6
Undervisning i skolen 6
Opdragelse til familien og til skolen 7
Familien 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Forældre i dag sender ikke kun deres børn i skolen med et krav om, at de skal lære at læse og skrive, og hermed opnå en faglig viden.
Forældrene og i stor grad også samfundet, stiller også store krav til, at der foregår en opdragelse i skolen, så eleverne får en social ballast og bliver i stand til at agere i forskellige kontekster.

Pædagogiske teorier.
Vi har valgt at beskæftige os med Thomas Ziehe der siger noget om den kulturelle frisættelse der præger vores samfund. Jens Rasmussen taler om, at de unge i dag ikke er rodløse, men selekterende, ikke egocentriske, men selvrefererende og ikke snakkende men kommunikerende.
Dion Sommer taler om forhandlingsfamilierne. Niels Egelund har vi brugt i forbindelse med
UVM´s undersøgelse af uro fra 1996... Køb adgang for at læse mere

Sociale normer i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.