Sociale kompetencer i musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 12
  • 3025
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 23-02-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Sociale kompetencer i musik

En eksamensopgave i musik med mål at klarlægge hvordan man kan tilrettelægge musikundervisningen således at den bedst understøtter udviklingen af social kompetence.

Opgaven bygger på et undervisningsforløb om stomp.

Problemformulering
Hvordan kan vi sammensætte et undervisningsforløb i musik, der udvikler elevernes sociale kompetence og samtidig lever op til de, af undervisningsministeriet, fastsatte mål?

Indhold

Indledning side 3
Problemformulering side 4
Kompetencer side 4
Udvikling af kompetencer side 5
Opdragelse ”til musik” eller ”gennem musik” side 6
Rytmikken i musikken side 6
Undervisningsforløb side 6
- Mål
- Uddybning
Afslutning side 9
Litteraturliste side 10
Bilag -1: Samlet undervisningsforløb

Uddrag

Indledning:

I og med at folkeskolelovens formålsparagraf stk. 3 er blevet ændret, fra ” Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver”, til ” skolen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”1 er den nye stil slået an.

Ændringen gør det klart at der nu påhviler den enkelte elev en pligt.
Kravet til egne kompetencer er i stort set alle aspekter af tilværelsen øget. Derfor vil vi med denne opgave se på kompetence-begrebet, der gennem de sidste årtier, har fået en helt ny dimension.

En tysk undersøgelse giver et klart signal om at der er sammenhæng mellem et øget antal musiktimer og højere IQ, større koncentrationsevne og social kompetence og dermed bedre evne til at samarbejde.3 Også de ungarske Kodalý-skoler, der har et højere antal musiktimer end andre ungarske skoler, ser forbedring på netop disse tre punkter. På baggrund af disse forskellige undersøgelser mener vi at musik er et godt fag at arbejde målrettet med social kompetence i.

Vores opgave tager sit primære udgangspunkt i vores sidste praktik, der foregik i tre forskellige 4. klasser.
Vi skulle som praktikanter varetage undervisningen i musik gennem fire uger, fordelt på i alt 8 lektioner.

Vores undervisningsforløb er bygget op om begrebet stomp. Stomp er en musikgenre, der udforsker rytmen i hverdagsting. Stomp gælder om at få støj organiseret, så det lyder som en enighed. I denne opgave vil vi diskutere de overvejelser der ligger til grund for vores undervisningsforløb. Vores påstand er, at vi, gennem et undervisningsforløb der bl.a. stimulerer elevernes evne til at samarbejde, kan være medvirkende til at udvikle elevernes sociale kompetence.

For at kunne gøre dette, er vi nødt til at gøre os klart, hvad vi mener med social kompetence og hvordan man kan udvikle denne.

Afslutningsvis vil vi anvende dette i en musikfaglig behandling... Køb adgang for at læse mere

Sociale kompetencer i musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.