Social arv | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 2. semester
 • Andet
 • Ingen givet
 • 13
 • 2919
 • PDF
 • 08-03-2013

Social arv | Synopsis

Studieprodukt i psykologi.

Problemformulering

Det er et problem for nogle børn, at de er påvirket af den negative social arv.
For at forstå den negative sociale arv, vil vi se på, hvad der kendetegner social arv, og om vi som pædagoger kan gøre noget for at bryde den.

For at få indsigt i det, har vi valgt at belyse emnet ud fra:

Hvad er social arv ?
Hvilken adfærd/ problemer har børnene ?
Hvordan handler vi, som pædagoger ?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Social arv side 3
Børnenes adfærd side 4
Hvordan handler vi ? side 5
Konklusion side 6
Litteraturliste side 7

Uddrag

Indledning

På baggrund af oplevelser fra delvis praktik og tidligere arbejde, er vi ofte stødt på børn, som er bærer af en negativ social arv.
Børn, som gennem deres opvækst udsættes for svigt af den ene eller anden grad, f.eks. mangel på omsorg på det fysiske eller psykiske område, vil resten af livet bære præg af dette. Dvs. forældre, der af den ene eller anden grund ikke har formået at give dem tilstrækkelig tryghed og omsorg, er medvirkende til, at disse børn har svært ved at begå sig og at de derved, ofte oplever mange nederlag. Disse børn får en grundlæggende mistillid til de voksenpersoner, de er omgivet af, og derved får de vanskeligt ved at knytte bånd og skabe sociale relationer1 .
Social arv handler om, at personer i et vist omfang kommer til at ligne forældrene, både når det handler om social status, problemer og de menneskelige ressourcer til at tackle problemer2 . Derud fra kan ses, at har forældrene ikke formået, at løse deres egne konflikter fra deres opvækst, videreføres de af deres børn; derved negativ arv.
Børnene kræver ekstra pædagogisk opmærksomhed, og vi skal, som pædagoger vide hvor vi skal sætte ind, mest hensigtsmæssigt, overfor det enkelte barn... Køb adgang for at læse mere

Social arv | Synopsis

[18]
Bedømmelser
 • 09-05-2005
  Er selv ved at skrive bachelorprojekt om emnet, så jeg kan kun betegne opgaven som meget overfladisk med mange ubegrundede postulater.
 • 19-12-2005
  Opgaven er ufattelig overfladisk og der synes ikke at være noget formål med opgaven. konklusionen bør være det man har fundet ud af mht. til de spørgsmål man stillede sig selv i problemformuleringen. der er tydeligvis ikke fundet ud af meget!
 • 06-01-2011
  Rigtig fin opgave...
 • 16-05-2010
  god opgave................