Negativ social arv | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Psykologi
 • Ingen givet
 • 11
 • 3681
 • PDF
 • 08-03-2013

Negativ social arv | Studieprodukt

Problemformulering
• Hvilke faktorer er afgørende for om et barn fastholdes i en negativ social arv?
• Hvilken rolle spiller skolen og samfundet i indsatsen mod den sociale arv?
• Hvad er det der gør nogle børn til mønsterbrydere?
• Hvordan kan læreren hjælpe med at fremme et mønsterbrud?

Indhold

Emnebegrundelse s. 2
Problemformulering s. 2
Indledning s. 2
Social arv
Bourdieu, (klasse-) habitus, felter, kulturel kapital, livsformer,
praktisk- og symbolsk mesterskab, selv – selvobjekt. s. 2-5
Mønsterbrud
Freud, Kohut, optimal frustration, Vygotsky, personlighed,
guldrammer, bekræftende vidne og – faktorer, symbolsk
mesterskab, mestring, aktør, fællesskab og mening. s. 5-7
Skolen og samfundet
Det brede forlig, rummelig skole, Gardner, værdisæt, felter. s. 8
Læreren
Syn på barnet, mødet med barnet, paradigmeskift. s. 9
Sammenfatning s. 9-10
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse: I vores kommende virke vil vi ofte møde børn, der af en eller anden grund har det dårligt i skolen, og gerne vil forlade uddannelsessystemet hurtigst muligt. Vores fineste opgave som lærer er, at få flest muligt igennem uden ar på sjælen og selvværdet. Vi har valgt emnet, social arv og mønsterbrydere, for at få en dybere indsigt i hvad der skal til for at løse denne opgave.

Social arv.
Social arv kan være mange ting. Det er i dag et lettere opslidt udtryk og mange slynger det om sig uden eftertanke. Begrebet blev første gang indført af den svenske psykiater Gustav Jonsson i 1969. ”Man siger i England, at det tager 3 generationer at skabe en gentleman, måske gælder den samme talemåde for asociale drenge2”, skrev Gustav Jonsson i sin doktorafhandling. Idéen med ovennævnte var at ”afvigelse” arves og forstørres fra generation til generation. Der var tale om at faktorer uden for én selv var medbestemmende for livsforløbet. Individets livsforløb blev hermed i højere grad også gjort til et samfunds anliggende. Jonssons afvigelser er siden kommet til at dække over mange forskellige begreber såsom f.eks. alkoholisme, kriminalitet, sundhed, levestandard og... Køb adgang for at læse mere

Negativ social arv | Studieprodukt

[12]
Bedømmelser
 • 19-02-2006
  Pretty fine :)
 • 04-12-2006
 • 31-03-2008
  ok
 • 01-09-2005
  god opgave