Slaveriets historie i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 11
  • 2570
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2011
  • 22-05-2012

Studieprodukt: Slaveriets historie i Danmark

Studieprodukt i historie om slaveriets historie i Danmark.

Problemstilling:
Hvorfor og hvordan kan der arbejdes med slaveriets historie i Danmark?

Underviserens kommentar

En rigtig flot opgave, samt en god mundtlig præstation

Indhold

Indledning 2
Fremgangsmåde 2
Slavehandel i Danmark 3
Forordningen af 16. marts 1792 3
Den danske slavefart 4
Udviklingen efter 1792 4
Historiefagets betydning 5
Didaktiske overvejelser 6
Tværfagligt emnearbejde: Slaverne i Danmark/på de Vestindiske øer 6
At arbejde kildekritisk med børn 8
Konklusion og perspektivering 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Slaveriets historie er lang og uhyggelig. Menneskehandel har fundet sted i verden siden – ja, man fristes til at sige tidernes morgen. Kendte slavesamfund var Det gamle Grækenland og Romerriget samt Sydstaterne i USA. I Danmark havde vi slaver (trælle) indtil omk. år 1100.
Danmarks rolle i slaverihandlen er markant omkring 1650 til 1848. I denne periode, hentede Danmark over 100.000 slaver fra Afrika. Dette gjorde Danmark, til den syvende største importør af slaver.
Omkring 1791 vedtog Danmark en lov, der skulle forbyde handel af slaver. Danmark indførte som det første land forbud mod slavehandel med virkning fra 1803. Dog ophørte handlen først endeligt i 1848.
Ophævelse af slaveriet er en del af kanonpunktet for historiefaget og med dette som omdrejningspunkt, kan der arbejdes med slaveriets historie i Danmark.

Fremgangsmåde
Først vil jeg lave en beskrivelse af dansk slavehandel, og belyse de tanker og personer, der har haft del i de forordninger og tanker, der har ført til slaverne frihed i 1848.
Didaktisk vil jeg komme ind på et undervisningsforløb, der kan gøre mig, som historielærer, i stand til at undervise i dette emne på mellemtrinnet. Herunder et separat afsnit om ”at arbejde med kildekritik”... Køb adgang for at læse mere

Slaveriets historie i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.