Eksamensopgave om æstetisk erkendelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 19
  • 6586
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2009
  • 03-12-2009

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om æstetisk erkendelse

Om æstetisk erkendelse. Indeholder også et undervisningsforløb om at give æstetisk erkendelse til eleverne.

Problemformulering
Kan arbejdet med smykker og udsmykning i skolen bibringe eleverne æstetisk erkendelse?

Indhold

Kapitel 1 - Indledning
1.0 Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Afgrænsning 2
Kapitel 2 – Det æstetiske
2.1 Æstetik, sansning og tavs viden 3
2.2 Æstetiske læreprocesser 4
2.2 Kompetenceopbygning 7
2.3 På fantasiens vinger 8
2.4 Hvad kendetegner faget sløjd? 9
Kapitel 3 – Et undervisningsforløb
3.1 Ude i naturen 10
3.2 Undervisningsforløbet 10
3.3 Middel og mål 11
3.3.1 Mål 11
3.3.2 Indhold 12
3.3.3 Metode og principper 13
3.3.4 Evaluering 14
3.3.5 Den æstetiske proces 14
3.4 Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 1 – Evalueringsark 1 17
Bilag 2 – Evalueringsark 2 18
Bilag 3 – Isometrisk tegning af glas fingerring 19
Bilag 4 – Dobbelt retvinklet projektion af glas fingerring 20
Bilag 5 – Produktliste 21

Uddrag

Indledning
Vi behøver ikke gå særlig lang tid ude i fri luft, før vi bliver klar over, at vi i dag lever i en ”køb og smid væk kultur”. En enkelt lille travetur langs enhver landevej, hovedgade eller sågar cykelsti, åbenbarer de sørgelige rester af alskens ting og sager, som ingenlunde hører naturen til. Det er tilsyneladende blevet helt ok. at efterlade brugte og kasserede ejendele i ingenmandsland, hvor det gøres op til andre end én selv at rydde op.
Hvad kan der gøres for at ændre denne adfærd? Skal der forbud til? Efter min mening vil forbud ikke hjælpe. Det er jo også forbudt at gå over for rødt lys, men hvor mange af os, kan sige sig fri for at have smuttet over, når der nu alligevel ikke kommer nogen biler? Det vil sige, at det er en holdningsændring vi skal have frem. Folk skal åbne øjnene for affaldets grimhed i naturen. Mit håb er, at en sådan æstetisk erkendelse kan læres, hvis vi vel at mærke griber det an på den rette måde.
Smykker og div. udsmykning er ofte en æstetisk fryd for øjet. De fleste af os glædes over at kigge på, røre ved eller bære et smykke. Ofte er der ingen tvivl om, selv for lægmand, at der er lagt meget arbejde i udførelsen af et givent smykke eller udsmykning. Det betyder, at selvom et aktuelt design måske ikke lige falder i ens smag, så kan man godt anerkende, det arbejde der er lagt i deri.
Jeg kan derfor godt tænke mig at undersøge, om smykkefremstilling i sløjdundervisningen kan bidrage til opbygningen af æstetisk erkendelse hos eleverne, en æstetisk erkendelse som gerne skulle betyde, at den enkelte elev selv ser fornuften og skønheden i, at de ting vi ikke længere kan anvende i deres oprindelige form, kan finde bedre udnyttelse end blot at blive smidt ude i naturen.

1.3 Afgrænsning
Jeg har i min opgave valgt at referere til Fælles mål fra 2004 til trods for at der træder en ny og revideret udgave i kraft senere i år. Grunden er, at jeg i forbindelse med opgaveskrivning gerne vil have mulighed for at slå op i en bog, når jeg har behov for det, og den nyreviderede udgave forekommer desværre kun elektronisk.

---

Min tanke med dette forløb er, at få sat i gang i en udvikling af æstetisk erkendelse hos eleverne. Ved at tage en travetur langs en vej eller sti, hvor jeg har observeret et særligt svineri i form af henkastet affald, håber jeg på, at få elevernes øjne op for det grimme i blot at kaste ting fra sig, hvor man lige står og går. Mit håb er, at jeg igennem dialog med eleverne, og evt. eksempler, kan få en af dem til selv at komme med et forslag om, at man måske kunne bruge noget af alt dette grimme affald til noget smukt. På den måde vil den første ide, være kommet fra eleverne selv, og den første kim til den indre motivation er lagt.
Jeg vil forudsætte, at mine elever allerede har kendskab til en del af de grundteknikker, de skal bruge, for at føre nedenstående forløb ud i livet, men har de ikke det, er det naturligvis noget man må tage op inden man går i gang.
Undervisningsforløbets emne er ganske vist smykker og udsmykning. Men målet med emnet er at gøre eleverne opmærksom på naturen omkring dem, og de materialer de skal benytte til fremstillingen er en del af, om end på unaturlig vis, naturen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om æstetisk erkendelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.