Eksamensopgave om æstetisk erkendelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Sløjd
  • Godkendt
  • 21
  • 6590
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2009
  • 03-12-2009

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om æstetisk erkendelse

Eksamensopgave i sløjd om æstetisk erkendelse. Indeholder også et undervisningsforløb i sløjd om at give æstetisk erkendelse til eleverne.

1.2 Problemformulering:
Kan arbejdet med smykker og udsmykning i skolen bibringe eleverne æstetisk erkendelse?

Indhold

Kapitel 1 - Indledning
1.0 Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Afgrænsning 2
Kapitel 2 – Det æstetiske
2.1 Æstetik, sansning og tavs viden 3
2.2 Æstetiske læreprocesser 4
2.2 Kompetenceopbygning 7
2.3 På fantasiens vinger 8
2.4 Hvad kendetegner faget sløjd? 9
Kapitel 3 – Et undervisningsforløb
3.1 Ude i naturen 10
3.2 Undervisningsforløbet 10
3.3 Middel og mål 11
3.3.1 Mål 11
3.3.2 Indhold 12
3.3.3 Metode og principper 13
3.3.4 Evaluering 14
3.3.5 Den æstetiske proces 14
3.4 Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 1 – Evalueringsark 1 17
Bilag 2 – Evalueringsark 2 18
Bilag 3 – Isometrisk tegning af glas fingerring 19
Bilag 4 – Dobbelt retvinklet projektion af glas fingerring 20
Bilag 5 – Produktliste 21

Uddrag

1.3 Afgrænsning
Jeg har i min opgave valgt at referere til Fælles mål fra 2004 til trods for at der træder en ny og revideret udgave i kraft senere i år. Grunden er, at jeg i forbindelse med opgaveskrivning gerne vil have mulighed for at slå op i en bog, når jeg har behov for det, og den nyreviderede udgave forekommer desværre kun elektronisk... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om æstetisk erkendelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.