Semesteropgave i sløjd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Sløjd
  • Godkendt
  • 17
  • 4975
  • PDF
  • Hjørring Seminarium
  • 2004
  • 24-03-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Semesteropgave i sløjd

Sløjd - et fag for både piger og drenge.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer tilrettelægge sløjdundervisning, hvor emnet tilgodeser piger og
drenges forskellige arbejdsformer?

Indhold

Indledning… Side 1
Problemformulering… Side 2
Metode… Side 2
Teori… Side 2
Praksis… Side 3
Undervisningsforløb… Side 3
Rammefaktorer… Side 3
Mål med forløbet… Side 3
Begrundelse for forløbet… Side 3
Lovmæssige begrundelser for forløbet… Side 4
Folkeskolelovens formålsparagraf… Side 4
Formål for faget sløjd… Side 4
Forløbet opsat i punktform… Side 5
Teori… Side 6
De kønsspecifikke forudsætninger… Side 6
Kønnenes forskelligheder… Side 6
Sløjdprocessen… Side 7
Overvejelser over teori og praksis… Side 8
Kritik af forløbet… Side 9
Mit praktiske arbejde… Side 11
Definition iflg. Politikens nudansk leksikon… Side 11
Hjertehalskæde… Side 11
Fingerringe… Side 12
Sølvstøbning: Vilkårlige figurer af sølv hældt i vand… Side 13
Armbånd lavet af små savede ringe… Side 13
Konklusion… Side 14
Litteraturliste… Side 15

Uddrag

Metode
Teori
Jeg har valgt, at jeg vil beskæftige mig med den obligatoriske undervisning i sløjd. Først vil jeg
ridse det undervisningsforløb op, som jeg planlagde og gennemførte i forbindelse med min 4.-
årspraktik. Jeg vil se på de rammefaktorer, der var gældende for forløbet, og opstille de mål, jeg
ønskede at nå til. Herefter vil jeg begrunde emnevalget og koble de lovmæssige begrundelser, der
ligger til grund for at arbejde med smykker. I praktikken blev jeg meget opmærksom på piger og
drenges forskellige måde at gribe arbejdet i sløjdlokalet an på, hvorfor jeg har valgt at se nærmere
på teorien bag de kønsspecifikke forudsætninger, de møder med. Til dette vil jeg benytte mig af
Gideon Zlotniks noget provokerende udsagn, der tager udgangspunkt i håndarbejdsfaget, hvor han
mener, at drenge ikke bør være sammen med piger, i fag, hvor pigerne er dem overlegne. Desuden
vil jeg bruge Harriet Bjerrum Nielsen og Bertill Nordahl til at belyse kønsaspektet. Kønnenes
forskellige måder at arbejde på vil jeg koble til Hans Jørgen Kristensens projektarbejdsform, da jeg
mener, at det er vigtigt for læreren at vide, hvordan piger og drenge griber arbejdet an.
Efter teorien vil jeg gøre mig overvejelser omkring mit undervisningsforløb og den teori, jeg mener
ligger til grund for den måde eleverne lærer, arbejder og agerer på, for til sidst at afslutte med en
kritisk didaktisk vurdering af mit undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave i sløjd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.