Skyld & Skam | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Skyld & Skam | Synopsis

Vi ønsker at beskrive nogle tendenser i henholdsvis det individualistiske kristne skyldsfikserede samfund og det kollektivistiske muslimske skamfikserede samfund. Endvidere ønsker vi at føre en diskussion af problemerne forbundet med kulturmødet mellem danskerne og etniske minoriteter af muslimsk kulturel afstamning. Kan de to vidt forskellige kulturer leve i sameksistens og harmoni? Hvad vil det eventuelt kræve for at opnå en sådan tilstand?

Indhold

Kristendom
Skyld og modernitet 1
Luthers syn på skylden 2
Sekularisering 2
Freuds religionskritik 3
Islam
Ære og skam 3
Kulturmøde 4
Folkeskolen 5
Konklusion 6
Litteraturliste
Noter

Uddrag

Kristendom
Skyld og modernitet
Ordet skyld betyder årsag, men i det postmoderne danske samfund er det som om, at denne betydning af ordet er gået tabt. Vi lever i et meget skyldsfikseret samfund, siges der af mange moralister, men ser vi lidt nærmere på denne påstand, ses det tydeligt, at den ikke holder vand.
Det moderne menneske er ikke skyldsfikseret, snarere tværtimod. Vi er meget fokuseret på en fjernelse af skylden, men ægte skyld kan ikke fjernes. Skylden opstår nemlig først, når vi virkelig har været årsag til et andet menneskets elendighed på baggrund af den skade, som vi har forvoldt vedkommende. Uægte skyld kan betegnes som alle de fortrængte følelser og ønsker, som mange mennesker bærer med sig i rygsækken, men som jo ikke er direkte årsag til skadelige handlinger mod andre.1 Det er ikke noget problem at blive skyldfri, man kan blot frakaste sig sit ansvar overfor sin næste (det er nemlig det samme). Jan Lindhardt skriver i sin bog ”Ned fra Soklen” i modstrid til ovenstående: ”I en vis forstand er ansvar ikke noget man tager…men ansvar er noget man har eller får.”2 En husmor kan f.eks. ikke frakaste sig sit ansvar for sit barn, om end hun til tider måske føler trang dertil.
Det moderne menneske benytter sig tit af ordet ”undskyld”, når det har begået en skyldig handling af en eller anden art, men undskyld er en meget ulogisk måde at bede om... Køb adgang for at læse mere

Skyld & Skam | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.