Skulpturer i skolen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 12
  • 2103
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 17-06-2003

Undervisningsforløb: Skulpturer i skolen | Synopsis

Undervisningsforløb med skulpturer i skolen.

Problemstilling
Hvordan kan elevernes personlige rumlige udtryk udvikles?
Hvordan kan eleverne blive bevidste om og kvalificere deres skulpturoplevelse?
Hvilken betydning har rummet omkring skulpturen?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Læringsforudsætninger 2
Mål 3
Begrebsafklaring 3
Argumentation for undervisningsforløbet 4
Skulpturvandring i København 4
Læringsteori 5
Overvejelser: 5
Litteraturliste 6
Bilag 1, undervisningsforløbet 7
Bilag 2 11
Bilag 3 12

Uddrag

Indledning
Skulpturen er gennem tiden blevet en større del af byens rum. Vi er omgivet af det rumlige udtryk, og eleverne bliver bombarderet med det tredimensionale udtryk igennem musikvideoer og computerspil. Vi ønsker derfor at give eleverne mulighed for at udvikle og kvalificere deres personlige rumlige udtryk gennem skulpturarbejde.
I undervisningsforløbet lægger vi vægt på skulpturen med rummet som relationselement for at undersøge, hvilken betydning det omgivende rum har for skulpturen og beskuerens oplevelse af denne.
I vores praktikker har vi haft erfaringer med det skulpturelle arbejde, hvilket har øget vores interesse for, hvordan eleverne arbejder rumligt.

Læringsforudsætninger
En nyere folkeskole i København danner fysiske rammer for undervisningen. Forløbet tager udgangspunkt i et tematisk skulpturarbejde i 9. klasse valgfag. De har billedkunst i 4 timer om ugen.
Eleverne har valgt at arbejde med skulptur i en længere periode.

Vi forudsætter, at de fleste af eleverne har valgt billedkunst udfra interesse. Eleverne vil derfor gerne have et bredere kendskab til fagets forskellige arbejdsområder, som de allerede er blevet præsenteret for i deres obligatoriske forløb i 3. og 4. klasse.

Størstedelen af eleverne er gengangere fra 8. klasse valgfag i billedkunst, hvor de havde et forløb om klassisk skulptur under emnet ”krop og skønhed gennem tiden”. Eleverne har derfor kendskab til teori omkring skulptur. Deres materialekendskab er begrænset til ler og gips, men eleverne har givet udtryk for, at de gerne vil eksperimentere med andre materialer og skulpturens form... Køb adgang for at læse mere

Skulpturer i skolen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.