Anne-Dorthe Hestbæk og småbørnsfamilier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 9
  • 2258
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 1998
  • 26-01-2012

Afløsningsopgave: Anne-Dorthe Hestbæk og småbørnsfamilier

Afløsningsopgave om familieformer ud fra Anne-Dorthe Hestbæks teori.

Jeg vil fortrinsvis beskæftige mig med småbørnsfamilien, defineret som en familie bestående af en mor og en far og minimum et barn i alderen 2-6 år, hvor begge forældre har erhvervsarbejde. Jeg har valgt at kigge nærmere på denne slags familie, for på trods af et stigende antal skilsmisser og stedfamiliens større normalitet, så er kernefamilien trods alt stadig den mest udbredte familieform.

Familieliv og forældreroller er til stadig debat i diverse medier. Et af de store spørgsmål handler om, hvordan familielivet former sig i en ”almindelig” familie i 90'ernes Danmark.

Dette er selvfølgelig meget forskelligt. For at belyse dette så hensigtsmæssigt og fyldetsgørende som muligt, har jeg valgt at kigge på forskellige typer af småbørnsfamilier defineret udfra, hvordan henholdsvis traditionsbundne og modernitetsprægede elementer i forældreskabet kommer til udtryk, samt hvordan det moderne samfund slår igennem i de forskellige livsformer.

Indhold

Indledning: side 2
Livsformer: side 2
Tradition og modernitet: side 4
Traditions - og modernitetsprægede handlemåder: side 5
Familielivet og forældreskabet i dag: side 6
Afslutning: side 7
Noteapparat: side 8
Litteraturliste: side 9

Uddrag

Indledning:

Der er sket store ændringer i samfundsstrukturen siden anden verdenskrig. Alene de sidste 25-30 år har vendt op og ned på mange ting. Disse ændringer må altså nødvendigvis også berøre den måde vi er forældre på, og dermed også vores familiedannelse.
Anne-Dorthe Hestbæk skriver netop om dette emne i hendes bog ”Forældreskab i 90'erne”, som omhandler en undersøgelse af disse forhold.
1990'ernes familier er blevet mindre. Set i forhold til 1960, så er der færre børn i hver familie, og de kommer også senere til. En af grundene til dette kan være kvindernes ændrede tilknytning til arbejdsmarkedet. Både kvinder og mænd har i dag en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er også gældende for familier med børn. Faktisk er det sådan, at i knap halvdelen af alle småbørnsfamilier har begge forældre fuldtidsarbejde eller mere.( note 1)

Livsformer:
I overstående har jeg skrevet, at jeg vil belyse familiens liv udfra bl.a. livsformer, men hvad betyder begrebet helt præcist? Mennesker tænker og handler ikke ens, dette kan bl.a. ses som et udslag af forskelle i deres baggrund. Anne-Dorthe Hestbæks definition på begrebet lyder således:

”Med dagligdags ord kan man betegne det som grundlæggende forskellige kulturer. Hermed menes der, at mennesker har hver deres kulturelle begrebsverden, hvor livet forstås og leves forskelligt, med forskellige opfattelser af det gode forældreskab og det gode arbejdsliv.”( note 2)... Køb adgang for at læse mere

Anne-Dorthe Hestbæk og småbørnsfamilier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Anne-Dorthe Hestbæk og småbørnsfamilier.