Skoven som læringsrum | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 29
  • 7898
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2004
  • 26-01-2012

Skoven som læringsrum | Undervisningsforløb

Opgave i natur/teknologi om skoven som læringsrum.

Problemformulering
Hvordan kan vi bruge skoven som læringsrum i natur/teknik i 6. klasse?

Indhold

Indledning 3
Gruppearbejde 4
Eleverne skal arbejde med 6
Undervisningsforløb 8
Didaktiske, fagdidaktiske og psykologiske overvejelser 8
Lærerens rolle 12
Litteraturliste 15
Egne refleksioner 16
Bilag 1: Logbog
Bilag 2: Lav en sprælleugle
Bilag 3: Find dyrespor
Bilag 4: Lav en skov af bregner
Bilag 5: Pres blomster
Bilag 6: Find uglegylp
Bilag 7: Flaskehave
Bilag 8: Organisk energi – omsætning
Bilag 9: Kantarelsuppe

Uddrag

EFTERÅR I SKOVEN
Indledning
Vi arbejder med faget natur/teknik i vores læringsprojekt. Vores emne i projektet er skoven som læringsrum. Vores målformulering lyder sådan: hvordan eleverne får størst mulig indblik i skoven mht. dyrene, planterne og træerne om efteråret.
Vi vil ud over de faglige mål også fokusere på de sociale mål (gruppearbejde), hvordan gruppearbejde påvirker eleverne og undervisningen. Hvordan lærer eleverne bedst og hvad er læring? Vi vil desuden inddrage faget billedkunst i folkeskolen for på den måde at give forløbet flere dimensioner. Vi vil lave et tværfagligt (hensigten med tværfagligt undervisning er at skabe større helhed og sammenhæng i undervisningen og elevernes hverdag1) undervisningsforløb under emnet skoven i to sjette klasser med i alt 53 elever. Vi forudsætter at skolen ligger tæt ved skoven og har derfor ikke sat tid af til transport. Der vil være tre lærere tilknyttet undervisningsforløbet
(klasserne benytter samme lærer i billedkunst) og varigheden af forløbet er 7 uger, med 4 samlede lektioner pr. uge. Eleverne skal aflevere en samlet rapport, med begge fag inddraget, som skal skrives ind på computeren. Eleverne skal føre logbog hver dag. ”Skrivning har en god effekt på elevernes læring. Skrivning styrker deres indre dialog, og samspillet mellem skrivning og samtale øger læringspotentialet2. Logbogen skal være en del af rapporten, som de skal aflevere.
I natur/teknik-værkstedet får eleverne udleveret logbogsark, som de skal afkrydse (se bilag 1). Eleverne skal arbejde sammen to og to - det gælder også på tværs af klasserne. Dette kan lade sig gøre, fordi de to klassers timer i billedkunst og
natur/teknik ligger forskudt indenfor samme tidsrum.
Vi lægger meget vægt på, at eleverne skal konstruere noget (konstruktivisme - Jean Piaget), fremstille et produkt, bevæge sig og kommunikere med de andre klassekammerater dvs. at lærerne skal kun vejlede eleverne – ”læreren som en hjælper eller ”facilitator”, der støtter eleverne i deres læreproces3”. Det er vigtigt at eleven selv erfarer og konstruerer den sandhed de søger, læreren skal ikke give ...

---

Undervisningsforløb
Vi bruger 2 lektioner til at fortælle, om det nye emne for eleverne. Lærerne tager en snak omkring elevernes forventninger til emnet - hvad kunne de tænke sig og hvilke erfaringer har de i forvejen.
Eleverne og lærerne vil sammen lave nogle fælles ”skovregler”, så de kan færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde25.
Vi skal ud og besøge ”vores træ”, som eleverne plantede i 3. klasse. Alle elever fik udleveret et træ af ”Børn og træer, Sekretariatet i friluftsrådet. De kunne vælge... Køb adgang for at læse mere

Skoven som læringsrum | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.