Semesteropgave om folkeskolens udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 17
  • 8223
  • PDF
  • Aalborg Seminarium
  • 1999
  • 24-02-2003

Semesteropgave om folkeskolens udvikling

Semesteropgave i skolen i samfundet om folkeskolens udvikling fra 1600 til 1993, og en beskrivelse af folkeskolelovene.

Opgaveformulering
Opgavens hovedformål er at beskrive skolen og klassesamfundets udvikling fra 1600-tallet til og med 1900-tallet. Dette vil vi gøre igennem en karakteristik af skolen og udviklingen af samfundet i hvert århundrede, hvor opgavens primærvægt vil ligge på udviklingen af klassesamfundet fra 1800-tallet og frem til nu i relation til skolens udvikling. Herunder vil vi også give en karakteristik af skolelovene fra almueskolen og frem til 1993-loven. Endvidere giver vi en beskrivelse af en undervisningslektion i perioden 1600 – 1975- loven.

Indhold

Indledning 3
Skolens udvikling under reformen 4
Skolen udvikling fra 1600 til 20-århundrede 5
Skolen fra 1600-1700 5
Landsbyskolerne 6
Lærernes kvalifikationer 6
Latinskolerne og Danske skolerne 6
Undervisningen 7
Skolen fra 1700-1800 7
Den økonomiske situation 8
Den Store Skolekommission 8
Skolen fra 1800-1900 8
Det provisoriske reglement 9
Skoleloven af 1814 9
Friskolernes indtog 9
Loven af 2. Maj 1855 10
Danmarks Lærerforening 10
Skole fra 1900–1993 11
Fra landbrugs- til industrisamfund 11
Politiske ændringer 11
Fra krigsårene og frem 11
Fra industri- til servicesamfund 12
Delkonklusion 12
Skolelovene fra almueskolen til 1993-loven 12
Delkonklusion 14
Beskrivelse af undervisnings situationer 15
Latinskolens undervisning omkring 1700-tallet 15
Syn på skolen i 30'erne 15
Skolegangen i 1950'erne 15
Historie om en naturfagslektion i 1959 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
Lige siden oprettelsen af skolerne omkring 800 tallet, har kirken spillet en stor rolle. Det var gennem kirken man skulle søge tilladelse hvis man selv ønskede, at oprette en skolen i det lokal samfund man boede i. Selv om man ikke har så mange informationer omkring middelalderensskoler, ved man alligevel at Ansgar sogn i slutningen at 820´erne indrettede en skole for tolv drenge, hvor af de fleste af drengene var indkøbte slaver fra omegnene. Det helt præcise tidspunkt på indførelsen af skolerne ved man ikke, men man kan i almindelighed fastslå, at da kristendommen blev indført, kom der skoler både i tilknytning til store kirker og ved visse klostre.
De mest ansete kirker i landet var domkirkerne, også kaldet katedralerne, dvs. kirker med bispesæde hvor der til hver kirke var tilknyttet en kreds af særlige præster, et såkaldt ”domkapitel”. Ved andre mindre kirker i landet havde præsterne opnået en ligende stilling som præsterne i domkirkerne, og i disse tilfælde kaldte man dem for kollegiatkapitel... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om folkeskolens udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.