Skolens formål (i folkeskolen)

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 4420
  • PDF
  • Aalborg Seminarium
  • 2004
  • 21-11-2004

Dannelse, Eksamensopgave: Skolens formål (i folkeskolen)

Det første vi gjorde, da vi gik i gang med denne opgave var at sætte os ned og overveje, hvad vi mente, at vi skulle bruge faget pædagogik til i relation til det arbejde, vi skal udfører i folkeskolen. Vi var hurtigt enige om, at det vigtigst for disse overvejelser lå i, hvad vi selv mener, vi kan bruge pædagogik til og mindre relevant, hvad der står i CKF'en for faget pædagogik.

Indhold

Læsevejledning 1
Begrundelse for indhold 3
Kilder 3
Indledning 4
Skolens opgave i samfundet 6
Tidens børn 7
konstruktivistisk inspireret skoleform (Kritik) 9
Konklusion 10
Litteraturliste 14

Uddrag

Nu er det jo ikke det rene anarki vi er ude i, så undervejs i vores diskussioner om emne skævede vi til CKF'en og vi mener, at det emne vi beskæftiger os med, ligger pænt indenfor CKF'en rammer, og så har vi i øvrigt ikke beskæftiget os mere med den.

Den første dag vi satte vores fod på seminariets grund, fortalte rektor Peter Norrild os i sin velkomst tale, at læreruddannelsen er en professionsuddannelse, det mener vi, er meget vigtigt at holde fast i. Vi skal ud i skolen og være gode praktikere, og det skal vi sætte alle de teoretiske fag, vi har på seminariet i forhold til. Vi bliver ikke uddannet til at være ”videnskabsmænd”, men vi skal være gode til at sætte de teoretikere vi bliver præsenteret for i relation til praksis.
Hvis vi skulle tage den fulde konsekvens af, at det vigtigst for os er praksis, vil det sige, at denne skriftlighed i forhold til pædagogik er skudt ved siden af. Vi overvejede også en kort overgang, om det var muligt at aflevere opgaven her som en videooptagelse af vores diskussioner.
Vi mener, den funktion pædagogik har som fag for os, er at være med til at udvikle vores samfundssyn, skolesyn og menneskesyn, på den måde, at når vi kommer ud i skolen, skal vi først og fremmest være dygtige pædagoger i undervisningen af børn, og vi skal være gode til at forklare og argumentere for vores undervisningsform og måde over for forældre og kollegaer, pædagogikken skal også gerne være med til at give et fælles forståelses grundlag i samarbejde med kollegaer og give basis for nogle gode kompromisser i
undervisningen. Med Erling Lars Dale1 kan vi sige, at vi skal være kompetente til at anvende pædagogik på alle tre planer(K1, K2 og K3)... Køb adgang for at læse mere

Skolens formål (i folkeskolen)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.