Skønlitteratur og elevernes dannelse | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2308
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 09-02-2006

Skønlitteratur og elevernes dannelse | Synopsis

Eksamensopgave om skønlitteraturens betydning for elevernes dannelse. Udgangspunkt er i den receptionsæstetiske litteraturpædagogik.

Problemformulering
Hvordan kan undervisning i og med skønlitteratur via den receptionsæstetiske metode medvirke til elevernes dannelse?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Afgrænsning 3
Den receptionsæstetiske litteraturpædagogik 3
Præsentation af eksempel på et analysearbejde 4
Novellen som genre i et danskdidaktisk perspektiv 5
Almen dannelsesteori 6
Afslutning 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Afgrænsning
En afgrænsing for denne opgave er nødvendig, da emnet er meget bredt og omfangsrigt. Først og fremmest har jeg foretaget en aldersmæssig afgrænsing, og har valgt at koncentrere mig om de ældste klassetrin, det vil sige fra 7. - 10. klasse. Dernæst kunne man forfalde sig til at gå for dybt ind i de pædagogiske, sociologiske og/eller psykologiske bud der findes på det dannelsesteoretiske område. Det ville være et forkert hovedfokus for denne danskfaglige opgave. Jeg mener dog ikke det helt kan udelades, og derfor er der til sidst i opgaven kort fremstillet nogle førende tanker på området, for dermed at sætte det fagdidaktiske ind i en pædagogisk og almen didaktisk kontekst. Begrebet skønlitteratur fanger bredt, og jeg har valgt i inddragelsen af primær litteratur, som eksempel på et analysearbejde og undervisningsindhold, at arbejde med novellegenren. De didaktiske konsekvenser og muligheder ved dette valg kommenteres senere i opgaven... Køb adgang for at læse mere

Skønlitteratur og elevernes dannelse | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.