Sekularisering i undervisningen i kristendom

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 5
  • 2449
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 03-12-2009

Eksamensopgave: Sekularisering i undervisningen i kristendom

Eksamensopgave i religion om sekularisering.

Problemformulering
Hvad er sekularisering? - Hvilken idehistorisk baggrund ligger til grund for sekularisering? - Hvordan påvirker sekularisering Folkeskolen herunder undervisningen i kristendom?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Definition af begrebet sekularisering
Den idehistoriske baggrund for sekularisering
Det multikulturelle samfund og sekularisering
Folkeskolen i det sekulariseret samfund
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Vi lever i en mindre verden, hvor flere og flere flytter til andre lande for at bosætte sig, arbejde og leve. Med sig bringer vi en anden levevis, en anden kultur og oftest en anden religion. Dette betyder at vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfund, hvor der gerne skal være plads til alle.
Løbende gennem vores undervisning har jeg tit tænkt på hvordan dette multireligiøst samfund skal passe ind i min kommende undervisning i kristendom/livslæring. Det er på baggrund af de tanker og min nysgerrighed jeg har valgt at undersøge sekularisering nærmere.

Definition af begrebet sekularisering
I Politikens filosofileksikon står der, at sekularisering kommer af latin saeculum, tidsalder eller århundrede. Det betyder en verdsliggørelse, hvor mennesket prægede verden inden for videnskab, kunst, stat med videre og træder frem som noget selvstændigt, adskilt fra nogen religiøs begrundelse eller grundlag.

Den idehistoriske baggrund for sekularisering
Stort set gennem hele middelalderen var kirken en institution som besad stor verdslig og åndelig magt. I senmiddelalderen gjorde den tyske teolog Martin Luther(1483-1546) op med denne opdeling i hans 2. regimentelære, hvor han adskiller staten fra kirken. I praksis betød det at staten skulle arbejde udfra de gældende love og kirken skulle forkynde evangeliet. Samtlige love skulle gælde... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering i undervisningen i kristendom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.