Semesteropgave om livsformer og livsstil

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 15
  • 4334
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2004
  • 05-09-2004

Semesteropgave om livsformer og livsstil

Semesteropgave i sociologi i faget samfundsfag om livsformer og livsstil.

Problemformuleringen lyder:

Hvad er livsform og hvad er livsstil?

Indhold

Indledning
Læseguide
Protestantisme og kapitalisme
Livsformer
Lønarbejderlivsformen
Karrierebundet livsform
Selvstændig livsform
De 4 livsstilssegmenter.
Det blå segment:
Det grønne segment:
Det rosa segment:
Det violette segment:
Konklusion
Didaktisk del
Litteraturliste

Uddrag

Livsformsbegrebet blev især kendt i starten af 80-erne med Thomas Højrups værk: Det glemte folk. Heri præsenterede han sin teori om, at der i en given samfundsformation eksisterer bestemte grundtyper af livsformer.
Livsstil er et andet af de begreber, der er knyttet til det moderne samfund, hvor der især lægges vægt på stil2. Dvs. det enkelte menneske er i sig selv mere bevidst om stil, især i relation til de ting de køber. Der er ikke noget fællesskab mellem personerne i en livsstilsgruppe, men de søger en identitet ved gennem deres forbrug at leve efter bestemte kulturelle forbilleder. Man kan med andre ord sige, at de køber sig til en identitet. En af de måder man kan opdele befolkningen på, er efter livsstilsanalyser. Et eksempel på en livsstilsanalyse er modellen Minerva, som blev beskrevet af Henrik Dahl i 1997... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om livsformer og livsstil

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.