Semesteropgave om Den Lille Prins

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Didaktik
  • Godkendt
  • 32
  • 8266
  • PDF
  • Nørre Nissum Seminarium og HF
  • 2001
  • 30-09-2002

Semesteropgave om Den Lille Prins

Den Lille Prins af Antoine de Saint-Exupéry - På jagt efter perspektivet. Incl. idéer til undervisningen.

Indhold

1. Forfatterbiografi og –bibliografi side 2
2. Resume side 7
3. Indsigt i Den lille Prins via et humanistisk livssyn side 8
4. Det fælles rum hvor børn og voksne mødes side 19
5. Anvendelse i undervisningen side 23
6. Litteraturliste side 30

Uddrag

Resume
Som 6-årig tegner piloten åbne og lukkede kvælerslanger, men de voksne råder ham til at begynde at interessere for geografi, historie, regning og grammatik. Da han senere i livet som pilot nødlander i Sahara-ørkenen, møder han Den lille Prins, som er kommet rejsende gennem universet. Den Lille Prins beder ham om at tegne et får til sig. Fåret
skal spise de baobabskud, som gror op på Den lille Prins ´s planet, men for at fåret ikke skal spise Den lille Prins´ rose, tegner piloten en mundkurv til den. Rosen er meget smuk, og den hjælper ham ud af ensomheden. Stor er hans glæde over at eje så unik en blomst, men snart bliver den ham for meget...

---

Indsigt i Den lille Prins via et humanistisk livssyn
Fascismens udvikling i Europa mellem de to verdenskrige, har betydning for den måde, hvorpå samfundet formidler ideer og holdninger, ideologier, videre til det enkelte menneske, således at det tilpasser sig i stedet for at gøre oprør og kræve forandringer. I det kapitalistiske samfund blev børnene i hjemmene underkastet en tilpasning, som blev viderepraktiseret med skolens indlæringspædagogik; barnet blev betragtet som et objekt, der skulle styres på det samfundsmæssige og indre plan, så det ville tænke med andres tanker, og være underlagt en ”usynlig” magt.
Reformpædagogikken og den progressive pædagogik, med udgangspunkt i Rousseau og de mange efterfølgere som Fröbel, Montessori m.fl., lagde dog op til en reform af denne opdragelses- og skoleform.
1900-årene betegnes som Barnets århundrede, og... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om Den Lille Prins

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.