Semesteropgave i dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 9
  • 3449
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2008
  • 23-12-2008

Undervisningsforløb: Semesteropgave i dansk som andetsprog

Semesteropgave i dansk som andetsprog.

Problemformulering:
Redegørelse for de sproglige, litterære og kulturelle overvejelser du som lærer i DSA vil gøre
dig til anvendelse af teksten.

En diskussion af begrebet inkluderende undervisning i relation til litteraturundervisningen i
fleresprogede klasser.

Uddrag

I dag synes der at være politisk konsensus om, at alle som udgangspunkt, skal have lige muligheder og chancer. Det er en kendsgerning at den danske folkeskole er blevet multikulturel, i og med at antallet af tosprogede elever er steget støt1. Det er også en kendsgerning, at tosprogede børn til stadighed udgør en stadig større gruppe i folkeskolen, og at vi må åbne op for nye måder at tænke undervisning på, hvis vi skal tilgodese alle elever, samt gøre folkeskolen til at sted for alle børn. At arbejde med litteratur kræver, at læreren på forhånd har gjort sig nogle tanker, dette gælder både fagdidaktisk, hvorfor og hvordan, men i lige så høj grad hvordan elevsammensætningen er stykket sammen. Undervisningsmaterialet skulle gerne afspejle disse overvejelser og undervisningsmetoden skulle gerne være differentierende, således at alle elever bliver indkluderet... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave i dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.