Leyla og Madjnun og inkluderende undervisning af flersprogede

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 9
  • 3449
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2008
  • 23-12-2008

Undervisningsforløb: Leyla og Madjnun og inkluderende undervisning af flersprogede

Opgave i dansk som andetsprog.

Problemformulering
Redegørelse for de sproglige, litterære og kulturelle overvejelser du som lærer i DSA vil gøre dig til anvendelse af teksten.

En diskussion af begrebet inkluderende undervisning i relation til litteraturundervisningen i
fleresprogede klasser.

Uddrag

I dag synes der at være politisk konsensus om, at alle som udgangspunkt, skal have lige muligheder og chancer. Det er en kendsgerning at den danske folkeskole er blevet multikulturel, i og med at antallet af tosprogede elever er steget støt1. Det er også en kendsgerning, at tosprogede børn til stadighed udgør en stadig større gruppe i folkeskolen, og at vi må åbne op for nye måder at tænke undervisning på, hvis vi skal tilgodese alle elever, samt gøre folkeskolen til at sted for alle børn. At arbejde med litteratur kræver, at læreren på forhånd har gjort sig nogle tanker, dette gælder både fagdidaktisk, hvorfor og hvordan, men i lige så høj grad hvordan elevsammensætningen er stykket sammen. Undervisningsmaterialet skulle gerne afspejle disse overvejelser og undervisningsmetoden skulle gerne være differentierende, således at alle elever bliver indkluderet. Når man arbejder med litteratur i forbindelse med tosprogede elever, er der flere forskellige overvejelser, man skal gøre sig. Hvad er hensigten med litteraturundervisningen og hvilken metoder er bedst egnet? Hvordan sikrer jeg, at mine elever både fagligt, men også personligt udvikler sig? Og sidst men ikke mindst, om undervisningsmaterialet er motiverende og engagerende. Det er vigtigt, at litteraturpædagogikken favner alle disse aspekter, men samtidig også har in mente, at oplevelse og forståelse giver større udbytte både i tekstsammenhænge, men så sandelig også rent personligt. Derfor gælder det om at sikre en god kvalitet af undervisningsmateriale, samt at undervisningsvejledningen er inkluderende og kvalitativ i forhold til de tosprogede elever. Det vil jeg komme nærmere ind på i de følgende afsnit.
Nizamis epos fra 1188 om de to elskende Leyla og Madjnun er fortællingen om den unge beduindigter Madjnun og hans ulykkelige kærlighed til pigen Leyla. Den har sin oprindelse i anden halvdel af det syvende århundrede på den vestlige del af Den Arabiske Halvø. Fortællingen er en klassiker i den arabiske verden, og Leyla og Madjnun er blevet et symbol på den store, men ulykkelige kærlighed... Køb adgang for at læse mere

Leyla og Madjnun og inkluderende undervisning af flersprogede

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.