Solsystemet | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Natur/teknologi
 • Ingen givet
 • 12
 • 2596
 • PDF
 • 08-03-2013

Synopsis: Solsystemet | Eksamensopgave

Opgaven er et oplæg til mdt. eksamen i Nat/Tek på seminariet.

Målet med dette faglige oplæg er at give fagligt indblik i universets tilblivelse, nogle af solsystemets elementer, indbyrdes størrelsesforhold og afstanden planeterne imellem.
Dette har affødt nedenstående faglige problemformulering:

• Hvordan blev universet skabt?
• Hvad er stjerner og planeter?
• Hvad er et stjerneskud
• Hvad er Asteroider og kometer og hvor findes de?
• Hvorfor skifter månen udseende?

Underviserens kommentar

Opgaven er kommenteret som godkendt af lærer.

Indhold

Indledning side 02

Problemformulering. side 02

Skabelsen af universet side 02

Stjerner og planeter side 04

Asteroider og planeter side 05

Solen side 06

Månen side 06

Tyngdekraft og massetiltrækning side 07

Afrunding side 08

Litteraturliste side 10

Bilag 1 Forsøg til eksamen side 11

Uddrag

Indledning:
Der er sket meget i astronomiens relativ korte historie - fra de gamle egypteres tro på, at stjernerne kunne fortælle om fremtiden (astrologi) - i dag ved vi, det er fortiden, vi kan se i stjernerne; fra den religiøse klippefaste tro på, at vi var unikke og af alt roterede om vores klode, som man mente var flad som en pandekage til i dag, hvor vi ved, at univer-set udvider sig i det der ligner det uendelige og at der muligvis findes liv på adskillige an-dre planeter - måske ikke bare i vores Mælkevej, men også i fjerne galakser et sted der-ude.

---

Solen
Gennem tiden har Solens placering ændret sig. Ikke på grund af fysiske årsager, men pga. ændring i iagttagelser og viden. Solen er placeret centralt i vores solsystem og består ude-lukkende af helium og hydrogen. Solens lys/energi er essentiel for Jorden. Uden Solen var Jorden en gold ufrugtbar planet. Solen ses umiddelbart som den største og mest lysende stjerne. Det skyldes, at Solen er den stjerne, som i forhold til de øvrige er tættest på Jor-den. For at sætte dette i perspektiv, så er det sådan, at sollyset er ca 8 min. om at nå Jorden, mens lyset fra den ”nærmeste stjerne” er 4 år om at ramme. Solen har en over-fladetemperatur på ca. 5.500 oC. I Solens centrum vurderes temperaturen til at være 15 mill. oC.

Månen
Mens Jorden langsomt blev opbygget ved hjælp af tyngdekraften faldt asteroider og ko-meter ned og tilførte både metaller, klipper og vand-is. Der blev omsat enorme mængder potentiel energi til varme og Jordens temperatur kom op på flere tusinde grader, 4-6000 K. Sammen med henfaldet af radioaktive isotoper blev Jorden flydende og tyngdekraften formede den sfærisk... Køb adgang for at læse mere

Solsystemet | Eksamensopgave

[2]
Bedømmelser
 • 05-11-2011
  Har hurtigt skimtet opgaven og umiddelbart ser den OK ud og med forslag til forsøg til eksamen
 • 08-04-2012
  Der er en masse fakta viden i opgaven men det er mere en kort opremsning